Képek a búcsúról

Antal napjának hétvégéjén, június 19-én tartották meg Ecseren a Búcsút. Páduai Szent Antal templomunk védőszentje. Róla emlékezett meg szentbeszédében vasárnap délelőtt Barotai Endre plébános úr.
Padovai Szent Antal Lisszabonban született 1195-ben. Előkelő és vallásos szülei a Fernando névre keresztelték. Tizenöt éves korában lépett be szülővárosának Sao Vincente de Fora nevű ágostonos kanonokrendi kolostorába.
Két év után áttelepült a coimbrai Santa Cruz kanonoki kolostorba. 1220. nyarán csatlakozott a szegények közösségéhez, nevet változtatott, Remete Szent Antal után, az Antal nevet vette fel. Misszionáriusként Marokkóban hirdette az evangéliumot, de megbetegedett és a hazaúton egy heves vihar Szicília partjaira sodorta hajóját. 1222-ben figyeltek fel kiváló szónoki képességeire Forliban. A mindaddig csendes Antal olyan meggyőzően, a Szentírást ismerve beszélt, hogy elöljárói Felső-Itáliába küldték, hogy a tévtanítók ellen prédikáljon. Megszámlálhatatlan tömeget nyert meg prédikációival és vitakészségével. Később Dél-Franciaországban is tevékenykedett.1231-ben Padovában már annyian voltak kíváncsiak böjti beszédeire, hogy nem akadt megfelelő nagyságú templom, ahová a hívek befértek volna, ezért Antal a szabadban prédikált. Működése alatt egész városok változtak meg, emberek sokasága tért meg Istenhez. Mikor mindössze 36 éves korában meghalt, sírjánál számos imameghallgatás, gyógyulás és csoda következett be. IX. Gergely pápa alig tíz hónappal a halála után szentté avatta.

A mise után kezdődött el a Széchenyi utcában a búcsú világi része. Mutatványosok és árusok várták az ecserieket.Fotók: Dr. Horváth K. József


honlapkészítés: dupai