TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a KTI Közlekedéstudományi Nonprofit Kft. (a továbbiakban: KTI) a környezeti zaj értékelésérő és kezeléséről szóló 2002/49/EK irányelvben, valamint az irányelvet a hazai jogrendbe átültető 280/2004. (X. 20.) Korm. rendeletben és a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendeletben előírtaknak megfelelően elkészítette a nagyforgalmú közutakra (3 millió jármű/évnél nagyobb forgalmú országos közúti szakaszok) és a nagyforgalmú vasutakra (30 000 szerelvény/évnél nagyobb forgalmú vasútvonalak) vonatkozó stratégiai zajvédelmi intézkedési tervjavaslatokat.
Az érintett szakmai szervezetekkel lefolytatott egyeztetést követően a 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 11. §-ának (7) bekezdése alapján a KTI tájékoztatja az adott intézkedési tervek által érintett önkormányzatokat az (5) bekezdésnek megfelelő tartalommal. Az érintett önkormányzatok a (7) bekezdés értelmében 8 napon belül tájékoztatják a közvéleményt. A (6) bekezdés alapján az intézkedési tervjavaslattal kapcsolatos észrevételek megtételére a közzététel időpontjától számított 30 napot kell biztosítani. A KTI ezt követően a vélemények figyelembevételével véglegesíti az intézkedési terveket.
Mivel Ecser Nagyközség érintett a feladatban, jelen levelünkkel szeretnénk kérni a társadalmi egyeztetési folyamatban a fent részletezettek szerint történő részvételüket. Az érintett fő közlekedési létesítmény(ek) intézkedési tervjavaslata(i), valamint a kapcsolódó szakmai anyagok a mellékletben érhetőek el.

Általános leírás - 1. Melléklet - A zajvédelmi célból szükséges védőtávolságok.pdf

Általános leírás - 2a. Melléklet - Dokumentum sablon - közút.pdf

Általános leírás - 3. Melléklet - Országos szintű vasúti zajcsökkentő hatású beruházások.pdf

Általános leírás - 2b. Melléklet - Dokumentum sablon - gyorsforgalmi út.pdf

Általános leírás - 2c. Melléklet - Dokumentum sablon - vasút.pdf

Műszaki dokumentáció - 1b. melléklet - Gyorsforgalmi utak.pdf

Műszaki dokumentáció - 1a. melléklet - Közút.pdf

Műszaki dokumentáció - 2. melléklet - Statisztikai adatok.pdf

2015_M0.pdf

Műszaki dokumentáció - Fő közlekedési létesítmények stratégiai zajvédelmi intézkedési tervei.pdf

Általános leírás - Fő közlekedési létesítmények stratégiai zajvédelmi intézkedési tervei.pdf

Veszprem_megye__Devecser__Strategiai_zajvedelmi_intezkedesi_terv__kozut.pdf

Pest_megye__Ecser__Strategiai_zajvedelmi_intezkedesi_terv__kozut.pdf

Pest_megye__Ecser__Strategiai_zajvedelmi_intezkedesi_terv__vasut.pdf

Műszaki dokumentáció - 4. melléklet - Zajvédelmi szakértő.pdf


honlapkészítés: dupai