FELHÍVÁS a vadászterületek határaival kapcsolatban

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény (Vtv.) 11/A. §-ban foglaltak szerint, a vadászati hatóság a 2016. március 31. és 2016. május 10. között kihirdetett ajánlások alapján hivatalból megállapítja a vadászterület határát.

A vadászati hatóság a határozatot (az ajánláshoz hasonlóan) a hirdetőtábláján, és elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján legalább harminc napra hirdetmény formájában közzéteszi. A vadászati hatóság kezdeményezi minden érintett település önkormányzatának hirdetőtábláján, illetve elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján a hirdetmény formájában való közzétételt, amelyet az önkormányzat tájékoztató jelleggel legalább harminc napra közzétesz.

Kérem, hogy az alábbi hivatkozásról letölthető, Önöket érintő hirdetmény(eke)t az önkormányzat hirdetőtábláján, illetve honlapján a fentiek szerint közzétenni és a közzétételről szóló igazolást 2016. július 25- ig Hivatalom részére elküldeni szíveskedjék.

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/a-vadaszteruietek-hatarkijelolesevel-kapcsolatos-dontesek

A hirdetmény 2 részből áll: az adott vadászterületre vonatkozó határozatból és a mellékletet képező térképből.

A kormányhivatal honlapján található egy táblázat arról, hogy az önkormányzat mely vadászterület(ek) határával érintett.

Pest megyében 18 vadászterület érintett módosító javaslattal, amely vadászterületek határa a javaslatról szóló döntés jogerőre emelkedése, illetve érvényes módosító javaslat esetén az érintett felek tárgyalása után lesz megállapítva. Kérem, hogy a módosító javaslatokról szóló döntést, illetve a későbbiekben ezen vadászterületek határmegállapító határozatait is legyenek szívesek az érintett önkormányzatoknál hirdetmény formájában közzétenni. A módosító javaslatokkal kapcsolatos döntések is a fenti hivatkozásról tölthetőek le.
Ecsert érintő területek a mellékletben

13-573150-301 kódszámú vadászterület határának megállapításáról szóló határozat és térkép.pdf

13-573850-307 kódszámú vadászterület határának megállapításáról szóló határozat és térkép.pdf


honlapkészítés: dupai