Testnevelőtanárt keres az Általános Iskola

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Vecsési Tankerülete a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet a Laky Ilonka Általános Iskola
testnevelés - bármely szakos tanár
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2017. június 30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2233 Ecser, Rákóczi utca 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A Pedagógiai Program és az Éves Munkatervben szereplő feladatok ellátása. A pedagógus munkakörhöz kapcsolódó adminisztratív feladatok elvégzése a munkaköri leírásban foglaltaknak megfelelően.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

§ Főiskola, testnevelés szakos tanár,
§ magyar állampolgárság
§ büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§ szakmai önéletrajz
§ végzettséget igazoló iratok másolata
§ korábbi ill. jelenlegi munkaviszonyok igazolásai
§ hatósági igazolvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2016. augusztus 22. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Katalin nyújt, a 06-29/335-164 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
§ Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Vecsési Tankerülete címére történő megküldésével (2220 Vecsés, Károly utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/135/7-63/2015 , valamint a munkakör megnevezését: testnevelés - bármely szakos tanár.
§ Elektronikus úton Lovas-Tóth Szabina részére a monika.molnar@klik.gov.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 15.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. december 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.


honlapkészítés: dupai