TÁJÉKOZTATÓ IPARŰZÉSI ADÓKÖTELEZETTSÉGRŐL

Fontos bevallási határidő közeledik, ezért szeretnénk emlékeztetni a nagyközségünkben vállalkozói tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozókat, könyvelőiket, hogy a 2015. évről szóló helyi iparűzési adóbevallások (HIPA) beadásának határideje 2016. május 31. nappal lejár.
A helyi iparűzési adókötelezettséget a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) és az Ecser Közséi Önkormányzat Képviselő Testületének a 18/2012.(XI.28.) számú önkormányzati rendelete (Ör.) szabályozza
A naptári évvel azonos üzleti év szerint működő adóalanynak a bevallást az adókötelezettség helye - székhely, vagy, a Htv. szerinti telephely - szerint illetékes önkormányzati adóhatósághoz kell benyújtania.
A végleges helyi iparűzési adó megfizetését (a megfizetett adóelőleg kiegészítését) a bevallás benyújtásakor, de legkésőbb 2016. május 31-éig lehet az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Iparűzési Adó Elszámolási Számla javára teljesíteni (65100022-11354097).
Az adónemet sajátos fizetési- és bevallási mód jellemzi, az adózók az adóévben egyrészt a megelőző év adatai alapján előleget fizetnek, másrészt a bevallásban elszámolnak a befizettet előlegekkel szemben, valamint a TAO. feltöltésre kötelezettek december 20-val még feltöltési (bevallási, befizetési) kötelezettséget is teljesítenek.
Az iparűzési adó mértéke 2015. évben 1,9 %, 2016. évtől 2 %.
Az egyesületek, az alapítványok, a közszolgáltató szervezetek, a köztestületek, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak, a magánnyugdíjpénztárak, a közhasznú, kiemelkedően közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit gazdasági társaságok, amennyiben a feltételes mentesség feltételeinek megfelelnek (Htv. 3. § (2-3 bek.) adóbevallás helyett mentességi nyilatkozatot tesznek, ennek határideje megegyezik a bevallási határidővel.
Köszönjük együttműködésüket.

Ecser, 2016. május 25.

Ecseri Polgármesteri Hivatal

honlapkészítés: dupai