Digitális Témahét

Intézményünk csatalakozott a Digitális Témahét országos programhoz. Ennek keretén belül
a 8.b osztályos tanulók Versbebújó project során feldolgozzák Áprily Lajos : Március című versét. A Hagyományos verselemzésen túl készül a versről: videó, képmontázs, hanganyag felvétel, zenevágással aláfestő zene, asszociációs szófelhő, naptár, rajz, kép és szöveg.
A 4.a osztály a Meseország projectben novellás füzetet készít, amelyben egy általuk írt mesét illusztrálnak (rajzoló program és a Lapoda mese segítségével), rímbe szednek, és könyvborítót terveznek.
A feladatot csoportmunkában végzik, ezekkel részt vesznek a digitálistémahét pályázatán.
honlapkészítés: dupai