HIRDETMÉNY AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEÍRATÁSRÓL

A Pest megyei Kormánymegbízott meghatározta az általános iskolai beíratások időpontját:
A 2016/2017. tanévre történő beíratás időpontja:
2016. április 14. (csütörtök) 8-19 óra között
2016. április 15. (péntek) 8-19 óra között

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § ( 1) bekezdése értelmében az általános iskolába történő felvételről vagy átvételről az iskola igazgatója dönt.
Döntését írásban közli a szülővel. A felvételi kérelem elutasításáról határozatot hoz. A felvétel elutasítása esetén a szülőnek joga van az elutasító határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül - jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással - jogorvoslattal élni. Fellebbezését a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ területileg illetékes Tankerületi Igazgatójához nyújthatja be.
Amennyiben a szülő nem a kötelező felvételt biztosító körzetes iskolába kívánja
gyermekét beíratni, és a választott iskola a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő 5 napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

dr. Tarnai Richárd
kormánymegbízott

A beíratás helye Ecseren a Laky Ilonka Általános Iskola, Ecser, Rákóczi u. 1-3.
Telefon: 06-29/335-164
E-mail: iskola@ecser.hu

HIRDETMÉNY_időpontról_2016 (1).pdf


honlapkészítés: dupai