Iskolai felvételi körzethatár

A Pest Megyei Kormányhivatal köznevelési ágazati irányítási jogkörében eljárva a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdésében, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján kijelöli a Pest megye közigazgatási területén működő állami feladatot ellátó kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárait.

Az általános iskola felvételi körzete a 2016/2017-es tanévben
Ecser
Köznevelési intézmény: Laky Ilonka Általános Iskola
2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3.
Felvételi körzete: Ecser nagyközség közigazgatási területe.

dr. Tarnai Richárd
kormánymegbízott


A Vecsési Tankerületben a pedagógiai szakszolgálatok ellátási körzete a 2016/2017.tanévben:

A pedagógiai szakszolgálat neve, címe: Tagintézmény hivatalos neve: Pest megyei Pedagógiai Szakszolgálat Üllői Tagintézménye.
Ügyviteli telephelye: 2225 Üllő, Pesti út 98/2.
Tagintézmény telephelye: 2234 Maglód, Fő utca 1-9.

Ellátási feladat: gyógypedagógiai tanácsadás,korai fejlesztés, oktatás és gondozás
fejlesztő nevelés
(tankerületi) szakértői bizottsági tevékenység
nevelési tanácsadás
logopédiai ellátás
konduktív pedagógiai ellátás
gyógytestnevelés
iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás
kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása.

Ellátási körzete: Ecser, Maglód, Üllő, Vecsés


honlapkészítés: dupai