Kéményseprők végzik munkájukat Ecseren

A Magyar Kémény Kft munkatársai a 2012. évi XC. törvény, a 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet és a 63/2012. (XII. 11.) BM rendelet előírásai szerint kéményseprő-ipari közszolgáltatást végeznek.
A törvény szerint meghatározott kéményseprő-ipari szolgáltatást a tulajdonos köteles igénybe venni, a feladat ellátásához a feltételeket biztosítani.
A fényképes igazolvánnyal rendelkező kéményseprőket az ingatlanba szíveskedjenek beengedni!
A szolgáltatás elmaradása az élet- és vagyonbiztonság közvetlen veszélyeztetésének minősül és pénzbírsággal sújtható.

Együttműködésüket előre is köszönjük!
Kérjük, fogadja bizalommal kéményseprőinket!

Magyar Kémény Kft.

www.magyarkemeny.hu


A kéményseprő-ipari közszolgáltató által végzett legfontosabb tevékenységek

A kéményseprő-ipari közszolgáltatás legfontosabb tevékenységei elsősorban az élet és vagyonbiztonságot szolgálják, másodsorban pedig a környezetvédelmet, energiatakarékosságot és a levegőtisztaság védelmét.
Tekintsük végig azokat a folyamatokat, amin keresztül a kéményseprő-ipari közszolgáltató kapcsolatba kerül az ingatlan égéstermék elvezetőivel – kéményeivel. Ennek három típusát különböztetjük meg.


Rendszeresen, kötelezően elvégzendő feladatok

Égéstermék elvezetők időszakos ellenőrzése
Az időszakos ellenőrzés az Önök biztonságát szolgálja. A kéményseprő elsődleges feladata közvetlen élet vagy tűzveszélyt okozó hibák felderítése. Ebbe beletartozik többek között az égéstermék visszaáramlás vizsgálata, ami a legtöbb mérgezés és haláleset okozója. Ez gáztüzelés esetén veszélyesebb, mert színtelen szagtalan a visszaáramló égéstermék. Szilárd tüzelés esetén sem szabad lebecsülni az égéstermék visszaáramlás veszélyét, bár tény és való, hogy jobban észlelhető a szaga miatt. A nem használt tartalék – biztonsági – kéményeket is szükséges ellenőrizni az esetleges későbbi, akár rendszertelen használat miatt. Az ellenőrzés részben szemrevételezéssel, részben pedig vizsgáló, mérő, ellenőrző műszerrel történik.

Égéstermék elvezetők időszakos tisztítása
A kéménykürtők és az égéstermék elvezetők függőleges járatainak teljes hosszában biztosított szabad és tiszta keresztmetszete adja a megfelelő kéményműködést, hozzájárul a megelőző tűzvédelemhez. Gázüzemű tüzelőberendezések és tartalék kémények esetében csak szükség szerint kell tisztítani, szilárd üzemű tüzelőberendezés esetén pedig minden esetben.

Műszaki felülvizsgálat
Négy évenként az ingatlanon lévő összes használatban lévő és tartalékkéményt teljes körű vizsgálatnak vetjük alá. Ilyenkor újravizsgáljuk a kémény műszaki paramétereit, a hatályos építési és tűzvédelmi előírásoknak való megfelelőségét.


honlapkészítés: dupai