Tájékoztatás szünidei gyermekétkeztetésről

Tisztelt Szülő!

A szünidei gyermekétkeztetés keretében a gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye szerinti települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a halmozottan hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja,
és az e körbe nem tartozó gyermekeken kívül további gyermekek, így különösen a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére ingyenesen biztosíthatja.

A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést az óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára az óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon, az e körbe nem tartozó gyermekek számára a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon, az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon köteles megszervezni, és ennek keretén belül a szülő, törvényes képviselő kérelmének megfelelő időtartamban az adott gyermek részére biztosítani.

A 2015/16. tanév tavaszi szünete 2016. március 24., 25., és 29. munkanapok.
Az étkeztetés helye: Laky Ilonka Általános Iskola (2233. Ecser, Rákóczi u. 1-3.) ebédlője

A szünidei étkeztetés helyben történő elfogyasztása biztosított a szünidő alatti munkanapokon 11-13 óra között. Az ebéd elvitelére is van lehetőség, amennyiben a szükséges ételhordóval rendelkeznek és az ebéd elszállításának ezt a módját választják.

Kérjük, hogy a 7. számú mellékleti szerinti nyilatkozatot 2016. február 29-ig szíveskedjék visszajuttatni a Polgármesteri Hivatalba (11.szoba) Irsikné Sipos Ildikó ügyintézőhöz.

A szünidei gyermekétkeztetés abban az esetben biztosított, amennyiben a szülő ezt írásban kéri és a kitöltött nyilatkozatot a megadott hátáridőig visszajuttatja a Polgármesteri Hivatalba!

Polgármesteri Hivatal

szünidei étk nyilatkozat.pdf


honlapkészítés: dupai