A miénk az ország második legfejlettebb járása

Ha fővárosi kerületeket nem számítjuk - amelyek nem klasszikus járások - akkor a győri után a vecsési járás a legfejlettebb hazánkban.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság-és Vállalkozáskutató Intézet elkészítette a magyarországi járások fejlettségi mutatóinak vizsgálatát: Pest megye kettős képet mutat.

A járások fejlettségének vizsgálata céljából az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézete (a KSH hasonló vizsgálatától némiképp eltérő módszertannal) kialakított egy olyan járási szintű kompozit mutatót (Járási Fejlettség Mutató), amelyet a fejlettséget jelző több gazdasági és társadalmi részmutató aggregálásából hozott létre.

A mutató 25 indikátor alapján vizsgálja a járásokat, majd ezeket sűríti egyetlen számba, ami 1-től 5-ig vehet fel értékeket.

A térkép is jól mutatja a mutató alapján számított a területi különbségeket. Az adatok arra mutatnak, hogy a legfejlettebb járások a Budapesti kerületeken és a főváros agglomerációján kívül szinte kizárólag Nyugat-, és Közép-Dunántúliak (a győri, mosonmagyaróvári, tatai veszprémi járás) ezeken kívül, csak az egri és a szegedi járás kerül be a legfejlettebb 20 magyarországi járás közé. Ha képzeletben a Balaton magasságában húznánk egy délnyugat-északkeleti vonalat, akkor a 20 legfejlettebb járás közül 19 a vonal felett lenne, a 20 legelmaradottabb közül 16 a vonal alatt.

Pest megyében - a budapesti agglomeráció révén - 8 járás Magyarország legfejlettebb 25 járása között található. Az előkelő helyezések ellenére ugyanakkor figyelemre méltó, hogy a legtöbb agglomerációs járás fejlettségi mutató értéke visszaesett 2014-re a 2012. évi adatokhoz képest (a vecsési, a váci és a gödöllői járás kivételével). Pest megye önálló régióvá válását megalapozó vizsgálatban - más módszertan szerint - számított kompozit index mutatók ehhez hasonlóan szintén kimutatták a kirajzolódó negatív gazdasági-társadalmi tendenciákat.

A 174 járást, illetve a budapesti kerületek aggregált mutatóját tartalmazó lista alapján Pest megye 3 legfejletlenebb járása a nagykőrösi (117.), nagykátai (108.), illetve a ceglédi járás (83.), mindhárom esetében a fejlettségi mutatóban romlás tapasztalható 2012-höz képest. Pest megye járásai közül a csak a monori, vecsési, váci és a gödöllői járás tudta javítani kis mértékben a pozícióját.

A számításba vett mutatók teljes listája a következő:

Regisztrált vállalkozások 100 állandó lakosra jutó száma, 2014
Regisztrált vállalkozások 100 állandó lakosra jutó számbeli változása 2000-2014
1000 állandó lakosra jutó vendégéjszakák száma, 2012
1000 állandó lakosra jutó kiskereskedelmi boltok száma, 2014
Mezőgazdaságban foglalkoztatottak aránya, 2011
Szolgáltatásban foglalkoztatottak aránya, 2011
Önkormányzati helyi adók 1000 állandó lakosra, 2012
A legközelebbi autópálya csomópont elérhetősége, 2012
A legközelebbi megyeszékhely elérhetősége, 2012
Távbeszélő fővonalak (ISDN vonalakkal együtt) száma 1000 állandó lakosra, 2014
Kábeltelevízió előfizetőinek 1000 lakosra jutó száma, 2011
1000 lakosra jutó internet előfizetések száma, 2014
A közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózatba (közcsatorna hálózatba) bekapcsolt lakások aránya, 2014
Rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások aránya, 2014
1000 állandó lakosra jutó háztartások részére szolgáltatott villamos energia mennyisége, 2014
1000 állandó lakosra jutó személygépkocsik száma, 2014
Vándorlási különbözet 100 lakosra jutó aránya, 2004-2014
1000 lakosra jutó halálozások száma, 2014
Egy lakosra jutó összevont adóalap összege, 2010
120 fő/km2 népsűrűség feletti településeken lakók aránya, 2014
Fiatalodási index (0-18/60-X éves népesség aránya, 2014
Rendszeres szociális segélyben részesítettek száma 1000 állandó lakosra vetítve, 2014
Rendszeres gyermekvédelmi segélyekben részesítettek száma 100 0-17 éves állandó lakosra vetítve, 2014
Nyilvántartott álláskeresők aránya, 2014
Tartós álláskeresők aránya, 2014

Háttérinformáció:
http://www.pestmegye.hu/images/2016/Teruletfejlesztes/Tanulmanyok/GVI_fejlettseg_jarasok.pdfhonlapkészítés: dupai