Művelődésszervezői álláshirdetés

A Rábai Miklós Művelődési és Közösségi Ház, Könyvtár - Ecser
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
a Rábai Miklós Művelődési és Közösségi Ház, Könyvtár - Ecser
művelődésszervezői
munkakörének betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2233 Ecser, Bajcsy-Zsilinszky utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Közművelődési, közösségi feladatok ellátása. Programok, rendezvények szervezése a településen élők számára. Ünnepi rendezvények lebonyolítása. A civil szervezetek támogatása. Az intézmény kommunikációs tevékenységének szervezése, elektronikus felületeinek rendszeres frissítése Ügyeleti teendők: az intézmény rendezvényeinek, szakköreinek, programjainak felügyelete.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Főiskola, művelődésszervező, művelődési menedzser, andragógia, népművelő,
- közművelődési intézményben szerzett gyakorlat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
- Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
- B kategóriás jogosítvány,
- büntetlen előélet és annak igazolása, hogy nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Felsőfokú képesítés, könyvtáros képzettség, hang- és fénytechnikai képesítés,
- helyismeret

Elvárt kompetenciák:
- Kiváló szintű kommunikációs és szervezési készség, ,
- Kiváló szintű problémamegoldó és konfliktuskezelő képesség,,
- Kiváló szintű kreativitás, terhelhetőség,
- Kiváló szintű rugalmasság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Részletes szakmai önéletrajz az eddigi szakmai tevékenység ismertetésével
- Végzettséget és/vagy képzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolata
- Írásbeli nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
- Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2016. január 4. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. december 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dévényi Gáborné nyújt, a 06/30 606 1743 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton Dévényi Gáborné részére a rabaimh@gmail.com E-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázatokról az intézmény vezetője, a pályázat kiírója dönt. A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelené nyilvánítsa. A pályázat elbírálása során a személyes meghallgatásról – amennyiben arra sor kerül – a pályázót külön értesítjük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. december 28.


honlapkészítés: dupai