Pályázati felhívás 2.sz.Óvoda

II.sz. Községi Óvoda - Ecser

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
II.sz. Községi Óvoda - Ecser

2 fő óvodapedagógus
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2015.12.01-2017.08.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2233 Ecser, Andrássy utca 11-13.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodapedagógusi munkakör, lehet gyakornok is
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

§ Főiskola,
§ erkölcsi bizonyítvány
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§ Főiskola,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§ diplomamásolat, személyi adatok, előző munkahely iratai
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kóspál Zsuzsanna,Godó Ágnes,Németh Jánosné nyújt, a 0629/335-201 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
§ Postai úton, a pályázatnak a II.sz. Községi Óvoda - Ecser címére történő megküldésével (2233 Ecser, Andrássy utca 11-13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 60/2015 , valamint a munkakör megnevezését: 2 fő óvodapedagógus.
vagy
§ Elektronikus úton Kóspál Zsuzsanna részére a ovoda2sz@gmail.com E-mail címen keresztül
§ Személyesen: Kóspál Zsuzsanna, Pest megye, 2233 Ecser, Andrássy utca 11-13. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
nevelőtestületi döntés alapján
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. november 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
§ Ecser Honlap - 2015. október 20.

honlapkészítés: dupai