Óvodapedagógusi állás

II.sz. Községi Óvoda - Ecser

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
II.sz. Községi Óvoda - Ecser

óvodapedagógus
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2015.10.16.-2017.08.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2233 Ecser, Andrássy utca 11-13.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodapedagógus
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

§ Főiskola, óvodapedagógus,
§ Magyar Állampolgárság, Erkölcsi bizonyítvány
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§ Felsőfokú képesítés, óvodapedagógus,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§ diplomamásolat, személyi adatok, előző munkahely iratai
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. szeptember 29.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kóspál Zsuzsanna,Godó Ágnes nyújt, a 0629/335-201 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
§ Postai úton, a pályázatnak a II.sz. Községi Óvoda - Ecser címére történő megküldésével (2233 Ecser, Andrássy utca 11-13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 42/2015 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
vagy
§ Elektronikus úton Kóspál Zsuzsanna részére a ovoda2sz@gmail.com E-mail címen keresztül
§ Személyesen: Kóspál Zsuzsanna, Pest megye, 2233 Ecser, Andrássy utca 11-13. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
nevelőtestületi döntés alapján
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. október 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
§ Ecser Honlap - 2015. szeptember 10.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. szeptember 9.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

honlapkészítés: dupai