Polgári védelmi gyakorlat

Riasztási és törzsvezetési gyakorlatot tartottak június 25-én az Ecseri Polgármesteri Hivatalban. A gyakorlat célja az volt, hogy a résztvevők ismerjék meg a kitelepítés, befogadás során jelentkező feladatokat, a végrehajtásukhoz szükséges vezetési munkafolyamatokat. Gyakorolták, hogy rendkívüli időjárási körülmények között milyen intézkedéseket kell tenni, meghatározott sorrendben kerüljön sor a személyi állomány védekezésbe történő bevonására.
A gyakorlat vezetője Mihályi Sándor tű. őrnagy, mb. polgári védelmi felügyelő volt. A települési védelmi parancsnok Gál Zsolt polgármester. Részt vettek még a gyakorlaton az Polgármesteri Hivatal, a Laky Ilonka Általános Iskola, Ecseri Kommunális és Szolgáltató Kft, a Polgárőr Egyesület képviselői.
honlapkészítés: dupai