Tájékoztató Iparűzési adó-kötelezettségről

Jelen tájékoztatásunkban szeretnénk felhívni a Tisztelt Adózók és Könyvelőik figyelmét néhány fontosabb helyi iparűzési adót érintő bevallási és befizetési határidőre, adókötelezettséget érintő változásra és azzal kapcsolatos teendőre.

A naptári évvel azonos üzleti év szerint működő adóalanynak a 2014. évi iparűzési adóról legkésőbb 2015. május 31-ig (hétvége miatt 2015. június 1.) kell bevallást benyújtania az adókötelezettség helye - székhely, vagy, a Htv. szerinti telephely - szerint illetékes önkormányzati adóhatósághoz.

A helyi iparűzési adófizetést illetve az adóelőleg kiegészítést a bevallás benyújtásakor, de legkésőbb 2015. május 31-éig kell az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Iparűzési Adó Számla javára teljesíteni (65100022-11354097).

Ecser Nagyközségi Önkormányzat rendelete értelmében a Htv. 52. § 26. pontjában nevesített vállalkozások a helyi adókkal kapcsolatos bejelentkezéseiket, bevallásaikat (HIPA bevallás!) kizárólag papír alapon nyújthatják be az adóhatósághoz, ez természetesen az iparűzési adóbevallásra is kiterjed.

A 2014. adóévről szóló bevallás alapszerkezete – a korábbi évekhez hasonlóan – főlapból és betétlapokból áll.

A főlap tartalmazza – többek között – a bevallás jellegét, a bevallott időszakot, a záró bevallás benyújtásának okát, az adóalany azonosító adatait, az alkalmazott adóalap-megosztás módszerét, a vállalkozási szintű adóalap meghatározásából kiindulva a települési iparűzési adóalap meghatározásán keresztül az adott településen fennálló fizetési kötelezettség kiszámítását valamint az adóelőleg bevallását.
- Az „A/1", „A/2", „B", „C", „D" betétlapok a sajátos nettó árbevétel-fogalmat alkalmazó vállalkozások nettó árbevételének levezetését tartalmazza.
- Az „E" betétlapon az 500 millió Ft-ot meghaladó árbevételű adóalanyok, valamint a kapcsolt vállalkozások adóalapjának megállapításához szükséges adatokat kell feltüntetni.
- Az „F" betétlap a vállalkozási szintű adóalap települési önkormányzatok közötti megosztásának levezetésére szolgál. Az iparűzési adó helyi adó jellegéből következik az a sajátosság, hogy az adóalanynak több településen is fennállhat adókötelezettsége, így adóbevallás-benyújtási kötelezettsége is.
- A „H" betétlap egy korábban benyújtott adóbevallás önellenőrzéssel történő helyesbítésére szolgál.

2014. évtől változott a vezeték nélküli távközlési tevékenységet végző vállalkozók esetében alkalmazandó telephely fogalma (Htv. 52. § 31. ba pontja), valamint az adóalap megosztásának módja is (Htv. mellékletének 2.4.1. pontja), így ezeket a bevallás kitöltése során kérjük, vegyék figyelembe.

Az előző évek tapasztalatai alapján szeretnénk felhívni a figyelmet néhány visszatérő problémára, melyek a bevallási nyomtatvány kitöltése során fordulhatnak elő:
- A bevallási nyomtatványok kizárólag papír alapon nyújthatók be, az elektronikus úton beküldött nyomtatványt az adóhatóság nem tudja befogadni.
A bevallásokat elkészítheti a honlapunkról (ecser.hu) frissített legújabb verzióval vagy a nyomtatvány kitölthető kézzel is.
- Fontos megemlíteni, hogy évek óta gyakori gondot okoz a bevallott időszakra megfizetett adóelőlegek összegeinek pontos ismerete, valamint a következő előlegfizetési időszak adóelőleg összegeinek a bevallása. Ez azért is fontos, hogy a tényleges összegeket ismerje adózó, mert ehhez képest történik a végleges adó elszámolása, valamint a bevallásban szereplő adatok alapján kell majd megfizetni a következő előlegfizetési időszak összegeit is.

Kérjük, hogy az adóelőlegek összegeit szíveskedjenek minden esetben pontosan beírni, ugyanis hibásan benyújtott bevallás esetén az Art. 172. § (10) bekezdése alapján a magánszemély adózó 20 ezer forintig, más adózó 100 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható.

Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy Ecser Nagyközségi Önkormányzat hatályos önkormányzati adórendeleteiről, adókkal kapcsolatos ügyleírásainkról, valamint egyéb más információinkról kapcsolatos részletes tudnivalókat, az ügyfélfogadás időpontjairól és helyéről, továbbá a bevallási és adatszolgáltatási nyomtatványokat az ecser.hu oldalon találják.

Köszönjük együttműködésüket.

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Adóhatósága


honlapkészítés: dupai