Pályázati felhívás 2.sz.Óvoda

Ecser Nagyközségi 2.sz.Óvoda

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Ecser Nagyközségi 2.sz.Óvoda

óvodapedagógus
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2015.09.01-2017.08.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2233 Ecser, Andrássy utca 11-13.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodapedagógus
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

§ Főiskola, óvodapedagógus,
§ erkölcsi bizonyítvány
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§ Főiskola, óvodapedagógus,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§ diplomamásolat
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2015. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kóspál Zsuzsanna,Godó Ágnes nyújt, a 0629/335-201 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
§ Postai úton, a pályázatnak a Ecser Nagyközségi 2.sz.Óvoda címére történő megküldésével (2233 Ecser, Andrássy utca 11-13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 29/2015 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
§ Elektronikus úton Kóspál Zsuzsanna részére a ovoda2sz@gmail.com E-mail címen keresztül
§ Személyesen: Kóspál Zsuzsanna, Pest megye, 2233 Ecser, Andrássy utca 11-13. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Nevelőtestületi meghallgatás, vezetői döntés.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
§ Ecser Honlap - 2015. május 4.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a Ecser.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. április 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.


honlapkészítés: dupai