Változik a lomtalanítás rendje

Az idei évtől megváltozik a lomtalanítás rendje. A kampányszerű gyűjtést a fogyasztói igényekhez igazodó lomtalanítás váltja fel. Ettől a megoldástól várják a lomizók okozta kellemetlenségek megszűnését, a köztisztaság javulását, a biztonsági kiadások mérséklődését.

A Vertikál Zrt. 2015. április 1. és október 30. közötti időszakban évente 1 alkalommal elvégzi az ingatlantulajdonossal előre egyeztetett időpontban a háztartásban keletkezett lom háztól történő elszállítását. A feleslegessé vált használati tárgyakat, eszközöket, bútorokat szállítják el. A nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a kisebb méretű anyagok a hatékonyabb elszállítás és szétszóródás megakadályozása érdekében kizárólag bezsákolva, kötegelve kerülnek elszállításra.

Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerülnek elszállításra:
- gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék, építési, bontási hulladék, egyéb mezőgazdasági, ipari hulladék;
- elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-készülék, hűtőgép stb.);
- veszélyes hulladékok, gumiabroncs;
- heti szemétszállítás körébe tartozó háztartási, valamint gazdálkodói-vállalkozói tevékenységből származó hulladék.

Az elszállítás feltétele, hogy ne legyen díjhátralék. Kérjük, hogy lomtalanítási igényét a következő elérhetőségen jelezze a szolgáltató felé:
Telefon: 06-24/535-535
E-mail: kunepszolg@kunepszolg.hu

Fontos: Kérjük, hogy jelezze lomtalanítási igényét, és csak a lomtalanítás körébe tartozó hulladékokat készítse ki az előre egyeztetett időpontban.


honlapkészítés: dupai