Iskolai felvételi körzethatár

A Pest Megyei Kormányhivatal köznevelési ágazati irányítási jogkörében eljárva a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdésében, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján kijelöli a Pest megye közigazgatási területén működő állami feladatot ellátó kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárait.

Az általános iskola felvételi körzete a 2015/2016-os tanévben
Ecser
Köznevelési intézmény: Laky Ilonka Általános Iskola
2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3.
Felvételi körzete: Ecser nagyközség közigazgatási területe.

dr. Tarnai Richárd
kormánymegbízott


honlapkészítés: dupai