Ecseri Andrássy utcai Óvoda

Cím: 2233 Ecser, Andrássy utca 11-13.
Telefon: +36 29 335 201
Email: ovoda2sz@gmail.com
Óvodavezető: Durayné Környei Emese
Nyitva tartás: hétköznap 6.00 - 17.00

Találkozás a vadállatbefogóval

Március 20.-án a Művelődési házban jártunk, ahol a gyermekek kedvükre simogathatták az állatokat.. .persze ezek nem hagyományos háziállatok voltak. Az óvodások mégis bátran néztek szembe a kígyóval, a sárkánygyíkkal és a madárpókkal is. Élményekkel telve tértünk vissza az óvodába, ahol még másnap is erről beszéltek. Köszönjük a nagyszerű programot a szervezőnek, Szatmári Zsuzsinak.

a cikk folytatása
Ünnep az óvodában

Sok emberben felmerülhet a kérdés, hogy vajon az óvodában hogyan is ünnepelnek a gyermekek március 15.-e alkalmából, hogyan lehet az ő világukhoz közelebb hozni ezeket az eseményeket. Mivel ebben az életszakaszban a legfőbb tevékenységük a játék, ezeken keresztül ismerhetik meg a világ dolgait. Pedagógusaink az Andrássy utcai óvodában erre minden évben sokat készülnek, s korcsoportok szerint más-más tevékenységekbe ágyazva várják az ünnep napját. Kreatív alkotásokon keresztül elkészítik az ünnephez tartozó jelképeket ( kokárda, zászló,

Boldogság program

A Boldogságóra program megvalósulása 4 évesek körében

Sok-sok nélkülözhetetlen ismeretet szereznek a gyermekek óvodás éveik alatt. Az önellátással kapcsolatos feladatok megvalósítása mellett olyan tapasztalatokat szereznek, amelyek szükségesek a sikeres iskolakezdéshez.

Tavasz

„…Kisütött a nap, jaj de jó…szaladjunk ki az udvarra és nézzük meg a virágokat…” kiáltottak örömükben a gyermekek, ahogy meglátták a fénylő napsugarakat, amint bekukucskálnak a csoportszobába. Így van, talán lassan megérkezik az, amire nem csupán a gyermekek,de mi felnőttek is annyira várunk: a Tavasz, mely kiszabadítja a virágokat, hogy színesre fesse a nevető földet.

Álláshirdetés

Az Ecseri Andrássy utcai Óvoda
a „ Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992.évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
az Ecseri Andrássy utcai Óvoda
pedagógiai asszisztens
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, Ecser Andrássy utca 11-13.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

összes hír
Járási Hivatal, Okmányiroda
Óvoda II. eseménynaptára
Óvoda II. dokumentumtára

Az óvoda bemutatása

Óvodánk Ecser Nagyközség vasúton túli településrészén épült, a lakosság sok - sok munkával segítette az intézmény létrejöttét, hogy minden ecseri kisgyermek óvodai elhelyezése biztosított legyen. 1974-ben került átadásra.

Az óvoda csoportszáma: 4
Férőhelye: 100 fő
Kihasználtsága: minden nevelési évben 100% feletti

(Pedagógiai munkánk iránt a környező községekből is érdeklődnek és kérik gyermekük felvételét, vállalva az átjárás nehézségeit.)

A csoportszobák:

Összesen: 261 m²

Mindhárom csoportszoba összenyitható a földszinten, biztosítjuk az átjárhatóságot, a gyermekek igénye szerint, bármikor átmehetnek testvérükhöz, barátjukhoz.

A kiszolgáló helyiségek megfelelőek, méretben elhelyezésben:

áll a gyermekek rendelkezésére.

Óvodánk 2011-ben lett felújítva, a padlástér beépítésre került 1 csoport szobával, 1 mosdóval, öltözővel, orvosi szobával, irodával. A fenti nagyterem lehetőséget nyújt arra, hogy megfelelő tornatermet biztosítsunk gyermekeinknek, különböző rendezvényeket tartsunk ott.

Óvodánk udvarán (500 m²) 2 homokozó, famászókák, lengőgerendák, árnyékolók padok, asztalok, csúszda biztosítja a gyermekek fejlődését, szabadidős tevékenykedtetését. Pályázat útján nyert pénzösszegből, a szülők közreműködésével ültetett sövény, fák biztosítják az esztétikus és egészségesebb környezetet. A virágoskert gondozásában, és ápolásában a gyermekek is részt vesznek.

A szép, korszerűsített épület falai között végezzük nevelő-, oktatómunkánkat, melyet a derűs hangulat, kötetlenség és játékosság jellemez.

Differenciált neveléssel, egyéni foglalkozással és a családi neveléssel összhangban kívánjuk elérni céljainkat.

Óvodánk a "Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Program" szerint dolgozik, ez tökéletesen illeszkedik az Óvodai nevelés Országos Alapprogramjához és, mert:

A kollégák mindegyike nagy tapasztalattal rendelkezik tájékozottak a szakirodalomban.

honlapkészítés: dupai