Civil szervezetek támogatása

Minden település olyan erős, amilyen erősek a civil szervezetei – tartja a mondás. Ennek szellemében Ecser Önkormányzata igyekszik támogatni a helyi lakosok szerveződéseit.
Tavaly óta az ecseri civil szervezetek, egyesületek pályázati úton juthatnak önkormányzati forráshoz. Ez a megoldás biztosítja az esélyegyenlőséget és az átláthatóságot, valamint kiküszöböli az ad- hoc döntésekben rejlő kockázatokat. A Képviselő-testület a költségvetés elfogadása után írta ki az idei pályázatot.
A testület 2012. március 13-i ülésén bírálta el a civil szervezetek önkormányzati támogatásra beadott pályázatait.
A testület az értékelés során figyelembe vette:
- az egyesület tevékenységének a helyi társadalomra gyakorolt hasznosságát,
- az egyesület taglétszámát
- a tagok által fizetett tagdíj összegét,
- a pályázati célt,
- azt, hogy az egyesület üzemeltet-e önkormányzati ingatlant,
- a civil szervezet mennyi ideig használta ingyenesen a Művelődési Házat,
- A szerveződés hányszor vette igénybe az önkormányzat által biztosított kisbuszt.
A pályázatok bontása után az Oktatási és Szociális Bizottság javaslatára a képviselők az alábbi döntést hozták:
Ecser Sport Egyesület: 1.133.000-Ft
Ecseri Polgárőr Egyesület: 500.000-Ft
Zöld koszorú Hagyományőrző Kör: 350.000-Ft
Ecseri Nyugdíjas Klub: 350.000-Ft
Varázs Lovas Egyesület: 20.000-Ft
Ecseri Kulturális és Sport Egyesület: 350.000-Ft
Rákosmezeje Horgászegyesület: 171.000-Ft

A testület döntött továbbá arról, hogy az Ecser Sport Egyesület további támogatása érdekében a sportpályán megtartott községi ünnepségek vízdíját, elektromos áram költségét a rendező szervre, Művelődési Házra terheli.
A legtöbb pályázat esetén a testület abban a szerencsés helyzetben volt, hogy a pályázott teljes összeget megítélhette. A szerződések megkötése után a napokban az önkormányzat többségében a megítélt összegeket átutalta. Ez alól azok képeznek kivételt, akik havi részletekben kapják meg a támogatást. A szervezetek a felhasználásról elszámolnak majd az önkormányzat felé.

honlapkészítés: dupai