11 ecseri lakos végez közcélú munkát

A tavalyi évhez képest az idén a költségvetési törvény több forrást biztosít közmunka programok támogatására. Míg 2011-ben jellemzően napi négyórás foglalkoztatásra kerülhetett sor, az idén a nyolc órában és a hat órában alkalmazhatók dolgozók.
A Közép-Duna-Völgyi Vízügyi Igazgatóság 5 személyt vett fel a külterületi csatornák karbantartására. Hatan a Községi Önkormányzatnál dolgoznak szociális területen, portásként, és a közterületi munkákban

honlapkészítés: dupai