Álláshírdetés

A Laky Ilonka Általános Iskola a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot hírdet napközis munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkozás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
általános iskolai napköziscsoport vezetése, egyéb pedagógiai feladatok
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az éves cafetéria elemek közül választott (étkezési jegy, ill. SZÉP kártya) rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
- főiskola, pedagógusi végzettség
- magyar állampolgárság, büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Kémia, matematika, fizika szakos tanári végzettség
- Angol nyelvből alapfokú C típusú általános nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás
A munkakör betöltésének időpontja: 2012. aug. 15.
A pályázat benyújtásának határideje 2012. ápr. 20.
A pályázati kiírással kapcsolatos további információt Szeverné Csekei csilla nyújt, a 06-29-335-164-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton (cím: Laky Ilonka Általános Iskola, 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3.)A borítékra kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot (III-1/2012.), valamint a munkakör megnevezését (napközis nevelő)
- Elektronikus úton Szeverné Csekei Csilla részére az iskola@ecser.hu e-mail címre
- Személyesen: Szeverné Csekei Csilla, Pest megye, 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. ápr. 30.

honlapkészítés: dupai