ÁLLÁSHIRDETÉS

Pályázati feltételek: - magyar állampolgárság,
- a munkakör ellátásához szükséges magyar nyelvtudás,
- felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség,
vagy
- nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú
munkaköri szakvizsga,*
- felsőfokú közművelődési végzettségének és szakképzettségének vagy
a felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgájának megfelelő
feladatkörben legalább ötéves szakmai gyakorlat,
- kiemelkedő közművelődési tevékenység,
- betöltött 18. életév,
- büntetlen előélet,

*(Közművelődési intézményben jogszabályban előírt felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával egyenértékű az OKJ-ben meghatározott felsőfokú közművelődési szakember, a felsőfokú kulturális menedzser és a felsőfokú közművelődési menedzser megnevezésű szakképesítés megszerzését igazoló bizonyítvány.)

A pályázathoz csatolni kell: - a végzettséget igazoló bizonyítványok másolatát,
- szakmai önéletrajzot
- az intézmény működésével kapcsolatos elképzeléseket
- három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt

A megbízás öt éves határozott időre szól.
Bérezés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján, bér+pótlék, valamint a cafetéria juttatás az önkormányzat költségvetési rendelete szerint.

Az álláshely betölthető a pályázat lezárását követően 2012.VII.1-től.
A pályázatok leadásának határideje: 2012. március 26-tól április 30-ig.
Helye: Polgármesteri Hivatal 2233 Ecser, Széchenyi u. 1.

Bővebb felvilágosítás, információ: Polgármesteri Hivatal 2233 Ecser, Széchenyi u. 1. Gál Zsolt polgármester Telefon: 29/335-161, 29/335-166
A pályázók itt kaphatják meg a pályázat elkészítéséhez szükséges tájékoztatást, és előre egyeztetett időpontban megismerhetik az intézményt.

A pályázatok elbírálási határideje: 2012. május 18.
Az itt nem szereplő kérdésekben a 150/1992. (XI. 20.) Korm. sz. rendelet rendelkezései az irányadóak.

honlapkészítés: dupai