Adózási tájékoztató

A 2006. évben kiadott fizetési meghagyásban szereplő adóelőleget kell a fenti határidőig befizetni az Ecser Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 11742197-15391982-03540000 számú iparűzési adó számlájára, minden számravezetésre kötelezett adózónak.
Felhívom azon adózók figyelmét, akik számlavezetésre nem kötelezettek, hogy az adóelőleg befizetéséhez szükséges postai befizetési utalványt a Polgármesteri Hivatal 1-es szobájában szerezhetik be ügyfélfogadási időben.

Tájékoztatás a vállalkozói igazolvánnyal rendelkezők helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben előírt adókötelezettségéről

A hivatkozott törvénynek megfelelően:
- Aki vállalkozói igazolvánnyal rendelkezik, az igazolvány kiadásától számított 15 napon belül köteles bejelentkezni az iparűzési adó hatálya alá, a székhely/telephely szerint illetékes önkormányzati adóhatósághoz, az arra rendszeresített nyomtatványon. (beszerezhető a Polgármesteri Hivatal 1-es szobájában)

- Akinek a vállalkozói igazolványában bármilyen bejegyzés megváltoztatásra kerül, a bejegyzést követő 15 napon belül köteles azt bejelenteni a székhely/telephely szerint illetékes önkormányzati adóhatósághoz, az arra rendszeresített nyomtatványon.

- A vállalkozói igazolvány leadása, visszaadása esetén a vállalkozónak a székhely/telephely szerint illetékes önkormányzat adóhatósága felé teljesítendő bejelentési és bevallási kötelezettsége van, amit az arra rendszeresített nyomtatványon teljesíthet.

A gépjárműadó befizetési határidejéről a törvény változása miatt mindenki külön határozatban fog értesítést kapni.

honlapkészítés: dupai