Gazdálkodási ügyintézőt keres a Kistérségi Iroda

Monori Kistérségi Iroda
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Monori Kistérségi Iroda
gazdálkodási ügyintéző
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő.
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 65-67. I. emelet
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
önkormányzati számviteli-gazdálkodási feladatok ellátása
A munkakörbe tartozó feladatok részletezése:
Költségvetési szervek gazdálkodásának könyvelése, előirányzat felhasználás dokumentálása, normatíva igénylés és elszámolás, költségvetés és zárszámadás készítése, bérkönyvelés. A fenntartó felé: költségvetési határozatok és módosításainak előkészítése, gazdálkodással kapcsolatos előterjesztések készítése. A MÁK és a NAV felé beszámolók, bevallások, infó jelentések, költségvetés, zárszámadás elkészítése.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Emelt szintű szakképesítés, államháztartási szakirányú mérlegképes könyvelői képesítés,
• önkormányzati gazdálkodásban szerzett - legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
• gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• gyakorlott szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,
• magyar állampolgárság,
• cselekvőképesség,
• büntetlen előélet.
• A pályázó a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása tekintetében szerepel a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 151. § (3) bekezdés szerinti nyilvántartásban, és rendelkezik a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Főiskola, közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Szakmai önéletrajz,
• iskolai végzettséget igazoló okmányok egyszerű másolata,
• szakmai képesítést igazoló okiratok másolata,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. március 6.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fazekas Krisztina nyújt, a 29/413-219 -es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Monori Kistérségi Iroda címére történő megküldésével (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 65-67. I.em. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 45/2012 , valamint a munkakör megnevezését: gazdasági ügyintéző.
vagy
Elektronikus úton Fazekas Krisztina részére az irodavezeto@monorikisterseg.hu e-mail címen keresztül
vagy
Személyesen: Fazekas Krisztina, Pest megye, 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 65-67. I. em .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat Fazekas Krisztina munkaszervezet vezető bírálja el.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. március 6.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• kistérségi honlap: www.monorikisterseg.hu">www.monorikisterseg.hu - 2012. február 16.
• kistérségi tagtelepülések honlapjai - 2012. február 16.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.monorikisterseg.hu">www.monorikisterseg.hu honlapon szerezhet.

honlapkészítés: dupai