Csökkentette az önkormányzat a telekadó mértékét

Tisztelt Ecseri Ingatlantulajdonosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Képviselő-testület 2012. február 1-jei ülésén módosította a 28/2011.(XII. 14.) számú helyi adókról szóló rendeletét.
A módosítás értelmében az adó mértéke a településen egységesen 10,-Ft/m2/év összegben került meghatározásra.
Az önkormányzat az adó bevezetése óta folyamatosan konzultált a lakossággal, és a vállalkozókkal.
A módosítás előkészítése során figyelembe vettük a magánszemélyek és vállalkozások teherviselő képességét.
A módosítást az is indokolta, hogy a rendelet megalkotására nagyon rövid idő állt rendelkezésre a módosuló jogszabályi környezet és a határidők miatt.
A települési önkormányzat költségvetésének készítése során konkretizálódott az állami támogatás és az SZJA helyben maradó részének mértéke, (ez az idei évben nem csökken az előzetesen ismert mértékre) ismertté váltak az egyéb bevételi források, így már pontos adatok ismeretében meghatározásra kerülhetett az az összeg, melynek bevételi forrása a bevezetett helyi adó. Sikerült feldolgozni a beérkezett bevallásokat, és már pontosan meg lehetett határozni a telekadóból várható bevételt.
A 2012. évi gazdálkodást úgy tudjuk zökkenőmentesen végrehajtani, hogy a vállalkozásokat és a lakosságot kevésbé kell terheljük. Tehát az adómértékét csökkenteni tudtuk az előzetes hatástanulmányhoz képest.
A vállalkozásokkal az Önkormányzat további egyeztetést folytat. Az Önkormányzat kezdeményezi a befektetői csoporttal a 2006-ban kötött településrendezési szerződés módosítását.

Ecser Községi Önkormányzat

honlapkészítés: dupai