Érdemes lesz rákötni a csatornahálózatra

Tízszeresére emelkedik a talajterhelési díj 2012. február 1-jétől a vonatkozó törvény értelmében, így Ecseren 1.800 forintot kell fizetni minden egyes elfogyasztott köbméter ivóvíz után azoknak, akiknek az ingatlana nincs rákötve a kiépített szennyvízcsatornára.
A törvényi módosítás a talajterhelési díj egységdíjának mértékét a korábbi 120 forint/m3 helyett 1 200 Ft/m3 összegben határozta meg. A megváltozott mérték 2012. február 1-jétől már hatályos, így az ettől az időponttól keletkezett szennyvíz után magasabb díjat kell majd fizetni.
Ecser területérzékenységi szorzója 1,5, így az egységdíj másfélszeresét kell köbméterenként számolni. Ez azt jelenti, hogy egy köbméter ivóvíz-fogyasztás után 1 800 forint talajterhelési díjat kell majd fizetni.
Talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztárolót is, alkalmaz.
Ecseren közel 180 háztartás van, aki még nincs rácsatlakozva a szennyvízhálózatra.
A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott víz mennyisége, csökkentve a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével.
A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.
A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjat a kibocsátónak (fogyasztónak) kell megállapítani, bevallania és megfizetnie (önadózás) a tárgyévet követő év március 31-éig. Ebből következően a T. Fogyasztók a magasabb díjfizetéssel először 2013. március 31-én szembesülhetnek.
A bevallások kézbesítése folyamatban van, továbbá a nyomtatvány letölthető a www.ecser.hu oldalról.
A talajterhelési díjjal kapcsolatos kérdéseivel szívesen állok rendelkezésükre ügyfélfogadási időben H.: 8.00-12.30 és 13.00-18.00
Sz.: 8.00-12.30 és 13.00-16.00
és telefonon: 06-29-335-161.
Tisztelettel:
Török Ildikó
adóhatósági főmunkatárs

TÁJÉKOZTATÓ A CSATORNA HÁLÓZATRA VALÓ RÁKÖTÉS ELJÁRÁSI RENDJÉRÕL
A szolgáltatónál (Gyömrő és Térsége Vízi-közmű Szolgáltató KFT, Gyömrő Lengyel u. 8/a) kérelmezett csatorna rákötési igény benyújtásával egyidejűleg, a kérelmezőnek rendelkeznie kell, az ingatlanra vonatkozó közműfejlesztési hozzájárulás megfizetését bizonyító - a helyi önkormányzat által kiadott -eredeti, 30 napnál nem régebbi igazolással. (Beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportjától ügyfélfogadási időben: H.: 8.00-12.30 és 13.00-18.00 ,Sz.: 8.00-12.30 és 13.00-16.00, P.: 8.00-12.00)
A Gyömrő és Térsége Vízi-közmű Szolgáltató KFT-nél (Gyömrő, Lengyel u. 8/a) a beadott kérelemmel egyidejűleg, fizetendő a csatorna műszaki átvételének díja (2012-ben bruttó 5500 Ft).
A kivitelezési munkálatok elvégzésére a kérelem benyújtását követő 30 nap áll rendelkezésre.
A csatorna tisztítóidom kiépítése valamint, az ingatlanon belüli kivitelezési munka minden estben a tulajdonost terheli.
A rákötéssel kapcsolatos információt a kérelmező a szolgáltatótól kapja.
A kivitelezést követően – előzetes egyeztetés alapján – a műszaki átvétel, valamint a szolgáltatási szerződés megkötése a helyszínen történik.

honlapkészítés: dupai