Az Igazságügyi Szolgálat tájékoztatója

2012. ÉVI TÁJÉKOZTATÓ
a Pest Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata
által nyújtott peren kívüli és peres jogi támogatásokról

A Szolgálat a szociálisan rászorulók számára egy olyan jogintézmény, amelynek keretében a hátrányos helyzetű állampolgárok, szakszerű jogi segítséget kaphatnak jogaik érvényesítése, jogvitáik megoldása során a mindennapi megélhetést érintő kérdésekben (lakhatási, nyugdíj, munka- és foglalkoztatási, hatósági, közüzemi tartozás, birtokháborítás, végrehajtási ügyek stb.)Kivéve: adás-vételi szerződés elkészítése, állampolgári ügyek, vámügyek, elítélteknek a büntetésükkel kapcsolatos ügyek nagy része

A Hivatal munkatársai csak egyszerűbb megítélésű jogvitákban nyújthatnak általános szóbeli tájékoztatást, egyébként ügyvédek adnak jogi segítséget.

A 2012. január 1. óta az alábbiak szerint emelkedtek a rászorultságot meghatározó jövedelemhatárok:

A támogatás rászorultsági kategóriákhoz igazodik. A kialakított támogatási rendszerben az állam viseli a jogi szolgáltatás díját:
• a felek azon csoportjának esetében, akiknek egy főre eső havi nettó jövedelme nem haladja meg a munkaviszony alapján megállapított öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (azaz 2011. január. 1.-től 28.500 Ft-ot). Új szabály lépett életbe az egyedülállók esetében, miszerint az állam viseli a jogi segítői díjat, ha az egyedülálló jövedelme a nyugdíjminimum 150 %-át (2008-tól 42.750 Ft-ot) nem haladja meg.
• a jogi szolgáltatás megfizetésének a díját az állam legfeljebb 1 éves időtartamra megelőlegezi azoknak a rászorulóknak az esetében, akiknek a havi nettó jövedelme nem haladja meg a 87.118 forintot (ez az összeg a 2010. évi nemzetgazdasági bruttó havi átlagkereset 43 %-a). A jogi segítő óradíja – a piaci viszonyokhoz képest kedvezményes – 3000.- Ft óránként, amelyhez még 450.-Ft költségátalány járul, melynek összege 27%-kal emelkedik, ha a jogi segítő ÁFA fizetésére köteles
• akiről külön eljárásban megállapították, hogy bűncselekmény áldozata, esetében a jogi szolgáltatás díját a fél helyett az állam viseli, ha jövedelme nem haladja meg a 174.236 forintot (ez az összeg a 2010. évi nemzetgazdasági bruttó havi átlagkereset 86 %-a)
Jövedelmi és vagyoni viszonyaira tekintet nélkül rászorultnak tekintendő az a fél - és esetében a jogi szolgáltatás díját ugyancsak az állam viseli -, aki
- rendszeres szociális segélyben,
- 2009. október 01. óta az a személy is, aki az aktív korúak ellátására jogosult, ill. ezen ellátásra jogosult közeli hozzátartozójával él közös háztartásban
- közgyógyellátásban részesül,
- átmeneti szállást igénybe vevő hajléktalan,
- menekült, vagy menekültügyi eljárásban vesz részt,
- vízumkiadás, tartózkodási vagy letelepedési engedély megszerzésével, honosítással kapcsolatban kér segítséget, és valamelyik felmenője magyar állampolgár volt,
- családjában olyan gyermeket gondoz, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.
A jogi szolgáltatást (tanácsadás, iratszerkesztés) – határozatunk alapján - közvetlenül a névjegyzékben szereplő jogi segítők (ügyvédek, közjegyzők, jogi segítői szerve¬zetek) nyújtják.

Az Európai Unióhoz való csatlakozás óta a határon átnyúló jogvitákban is támogatást nyújtunk
• az uniós polgároknak rászorultság alapján a jogérvényesítéshez, illetve
• a magyar állampolgároknak ahhoz, hogy más uniós államok bíróságai előtti eljárásokban kérhessenek jogi segítséget, költségmentességet, pártfogó ügyvédet.

Hivatalunk munkatársai az alapfeladatukon túlmenően (támogatás engedélyezése), ügyfélszolgálati tevékenység keretében az egyszerűbb megítélésű ügyekben – a jövedelmi és vagyoni helyzet vizsgálata nélkül, díjmentesen – jogi tanácsot, illetve hatásköri, illetékességi útmutatást adnak bárki számára.

Ügyfélfogadás helye: 1082 Budapest, Kisfaludy u. 9.
Ideje: hétfő: 9-13, szerda: 13-18, csütörtök: 9-12 óráig
Telefonszám: 06/1/7000-952
Az Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium ingyenesen hívható zöld száma: 06-80-244-4444

Ügyfeleinknek, kérelemre 2008-tól, a folyamatban lévő peres ügyekben is Szolgálatunk biztosítja a jogi képviseletet.(büntetőeljárásban csak a sértettnek), kivéve a rendkívüli jogorvoslatot.

Nyomozati szakban egyik félnek sem tudunk segítséget nyújtani.

A peres ügyeknél fontos, hogy az Ügyfél rendelkezzen egy perszámmal ellátott hivatalos bírósági irattal, és –amennyiben kapott költségmentességet a bíróságtól, azt is igazolni szíveskedjék. Ha nincs bírósági költségmentességről igazolás, a közös háztartásban élőknél az 1 főre jutó nettó jövedelmet kell alapul vennünk.

A jövedelembe beleszámít a bármilyen formában kapott segély, a családi pótlék , ill. munkanélküliek esetén, ha valaki belejentkezett a Munkaügyi központba, pl. az álláskeresési támogatás is.

Csak ezen igazolások birtokában tudjuk biztosítani az Ügyfél által történő pártfogó ügyvéd-választásának lehetőségét.

Az ügyvédválasztáshoz minden esetben egy kérelemnyomtatványt kell kitölteni, peren kívüli és folyamatban lévő peres ügyek esetén is.

Lényeges megjegyezni, hogy az ügyvédi segítségnyújtás nem jelenti egyben azt is, hogy minden ügyet megnyernek, miután vannak olyan perek is, amelyeknél a nyerés esélye csekély.

Ügyfélfogadás helye: 1082 Budapest, Kisfaludy u. 9.
Ideje: hétfő: 9-13, szerda: 13-18, csütörtök: 9-12 óráig
Telefonszám: 06/1/7000-952

Az Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium ingyenesen hívható zöld száma: 06-80-244-4444

A Pest Megyei Szolgálat kihelyezett ügyfélfogadásokat is tart:

Kiskunlacházán: minden hónap 2. hétfőjén, a Családsegítő Szolgálatban: 11-14 óráig, (Dózsa György út 59/c.)

Gödöllőn: minden hónap 1. csütörtökén a Családsegítő Szolgálatban 10-13 óráig ( Ganz Ábrahám u. Madách Szakközépiskola mellett)

Vácon: minden hónap 2. keddjén a Családsegítő Szolgálatban 10-13 óráig ( Deákvári fasor 2.) Kosdi útról közelíthető meg.

Szentendrén: minden hónap 2.csütörtökén a helyi Polgármesteri Hivatalban 10-13 óráig

Cegléden: minden hónap 3. keddjén a Hivatal ceglédi pártfogói irodájában ( Alkotmány u. 11-15.-faház)10-13 óráig,

Pilisen: minden páros hónap 3. csütörtökén a Polgármesteri Hivatalban 14-16 óráig

Dunaharasztiban: minden hónapban a helyi Családsegítő Szolgálattal előre egyeztetett keddi napon 10-12 óráig a Családsegítő Szolgálatnál. (Andrássy u. 14.)

Budapest, 2012.01.02.

honlapkészítés: dupai