A lakóhely bejelentéséről

Tisztelt Lakosok!

Felhívjuk figyelmüket, hogy aki életvitelszerűen Ecser településen lakik, és eddig még nem rendezte lakóhelyét, kérjük. fáradjon be a Polgármesteri Hivatalba, és lakóhely rendezési kötelezettségének tegyen eleget.
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló1992. évi LXVI. törvény
értelmében a Magyar Köztársaság területén élő, e törvény hatálya alá tartozó polgár köteles beköltözés vagy kiköltözés után három munkanapon belül lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének címét a települési önkormányzat jegyzőjének nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni .
A lakcímbejelentéshez a lakás tulajdonosának vagy a lakás használatára egyéb jogcímen jogosultnak a hozzájárulása szükséges.
A lakcímbejelentés ténye önmagában a lakás használatához fűződő, valamint egyéb vagyoni jogot nem keletkeztet, és nem szüntet meg. Érvénytelen a bejelentett lakcímadat, ha a polgárnak a lakás használatára vonatkozó joga jogerős bírósági vagy hatósági határozat alapján megszűnt és a határozatot végrehajtották, továbbá, ha az illetékes települési önkormányzat jegyzője megállapította, hogy a polgár bejelentett lakcímadata nem valós.

A kiskorú gyermek lakóhelyeként – ha bíróság vagy a gyámhatóság a gyermek lakóhelyéről jogerősen másként nem határoz – a szülő (törvényes képviselő) lakóhelyét kell bejelenteni.
Az újszülött első lakóhelyeként az anya lakóhelyét, a születés tényével együtt – az anyakönyvvezető jelenti be.

A lakcímbejelentést jogszabályban előírt adattartamú bejelentőlapon kell teljesíteni. A bejelentőlapot a lakcímjelentés teljesítésére kötelezettnek és a szállásadónak is saját kezűleg alá kell írnia.
A lakcímjelentő lap a Polgármesteri Hivatalban 6-os szobájában kérhető.
A bejelentő lapot a személyazonosító igazolvány, ill. más érvényes okmány adattartamával megegyezően kell kitölteni.
A polgár lakcímjelentési kötelezettségét személyesen, illetve törvényes képviselője vagy meghatalmazottja útján teljesíteti.
Ha a bejelentési kötelezettség több együtt költöző hozzátartozót érint a bejelentést valamennyiükre vonatkozóan az egyik bejelentésre kötelezett is teljesítheti.
A lakcímbejelentéshez az alábbiak szükségesek:
- kitöltött lakcímjelentő lap
- érvényes személyi igazolvány,
- hatósági igazolvány a személyi számról gyermekek esetében, ha nincsen még személyi
igazolványa:
- lakcímkártya illetve személyi lap, mely a személyi számot is tartalmazza.

Lakásvásárlás esetén szükséges az adásvételi szerződés felmutatása, ill. tulajdoni lap felmutatása, ahol már átvezetésre került a tulajdonváltozás.
Új építési ingatlan esetében jogerős használatbavételi engedély, melyet a Gyömrői Építéshatósági Iroda adott ki (címnyilvántartásba vétel miatt szükséges).

Kérjük mielőbb rendezze lakóhelyét!

Polgármesteri Hivatal

honlapkészítés: dupai