Adózási határidő!

Ecser Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Adóhatóságának tájékoztatója az iparűzési adó alanyai részér

Felhívjuk tisztelt adózóink figyelmét, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján a helyi iparűzési adóelőleget – a társasági adóelőlegnek az adóévi várható fizetendő adó összegére történő kiegészítésére kötelezett vállalkozónak - várható éves fizetendő adó összegére ki kell egészítenie.
Az előleg-kiegészítés bevallási és megfizetési határideje a naptári évvel megegyező üzleti évű vállalkozó esetén

2011. december 20.
A bevallást önkormányzatunk internetes oldalán lehet elérni, majd kinyomtatva és hitelesít ve benyújtani a 2233 Ecser, Széchenyi u. 1. címre.
A kiegészítés összegét Ecser Községi Önkormányzat
65100022-11354097
számú iparűzési adó beszedési számlára kell teljesíteni.

Tisztelettel:
Török Ildikó
adóhatósági főmunkatárs

honlapkészítés: dupai