Pályázati felhívás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Ecser Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kétfordulós pályázatot hirdet a tulajdonában lévő Ecser, 1328/1 hrsz-ú ingatlan 5 éves határozott idejű bérbeadására.
Az ingatlan Ecser belterületén, az Ady Endre utca és az Ipar utca kereszteződésében helyezkedik el. Aszfaltos útról megközelíthető.
Területe: 5542 m2
Művelési ága: kivett beépítetlen terület
Ecser Község Településszerkezeti terve szerint az ingatlan Gksz1 jelű övezetbe tartozik (kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági övezet). Az övezetben olyan gazdasági és mezőgazdasági tevékenység folytatható, amelynek környezeti paraméterei a lakó- és vegyes területekkel szomszédos telekhatáron nem haladják meg a lakóterületi, környezeti határértékeket.
Az ingatlan bekerített, elektromos árammal, ivóvízzel és gázvezetékkel ellátott.
Pályázat beadásának határideje: 2012. január 10. / kedd / 16.00 óra
A pályázatokat papír alapon, zárt borítékban kell benyújtani Ecser Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Barta Zoltán jegyző részére postai úton, vagy személyesen Cím: 2233.Ecser, Széchenyi u 1.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- pályázó nevét, címét (székhelyét),
- telefonos és elektronikus elérhetőségét,
- adószámát, vállalkozói igazolványának vagy cégkivonatának másolatát,
- 30 napnál nem régebbi adóigazolásokat,
- a hasznosításra vonatkozó elképzeléseket,
- a bérleti díjra vonatkozó ajánlatot.
A pályázatban meg kell jelölni, hogy a végezendő tevékenység létre hoz-e új munkahelyeket?
A bérlő a bérleti idő megkezdésekor 3 havi bérleti díjnak megfelelő kauciót köteles fizetni.
A pályázat második fordulója versenytárgyalás, amelyre a pályázók meghívást külön kapnak.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhető az Ecseri Polgármesteri Hivatalban (2233. Ecser, Széchenyi u 1.) Horváth István tanácsos úrnál személyesen ügyfélfogadási időben, illetve telefonon a 06/29/ 335-161 számon, illetve az muszak@ecser.hu e-mail címen.
Előre egyeztetett időpontban lehetőség van az ingatlan megtekintésére.
Elbírálás: 2012. január 31-ig, a Képviselő-testület döntésével.
Pályázatot kiíró fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánításának.
A Képviselő-testület fenntartja magának azt a jogot, hogy a bérlők tevékenységi körét mérlegelje.
Pályázó hozzájárulását adja, hogy pályázatát, valamint az abban foglalt adatokat, információkat a pályázati eljárás döntéshozói megismerjék.

Ecser Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

honlapkészítés: dupai