A Környezetvédelmi Felügyelőség közleménye

Közlemény
Az ügy tárgya: Magyar-szlovák összekötő földgázszállító-vezeték Vecsés-Balassagyarmat közötti szakaszának előzetes konzultációja a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján
Az ügy iktatószáma: KTVF:53354/2011
A közlemény közzétételének napja: 2011. november 24.
A vélemény megadásának határideje: 45 nap
A Rendelet 12 § (5) bekezdésében foglaltak a határidőbe nem számítanak bele.
Az ügyintéző neve és elérhetősége: Póti Anikó tel: 478-4539

A tervezett létesítmény rövid ismertetése:
Célja: a tervezett magyar-szlovák összekötő földgázszállító vezeték egy kiemelt prioritású európai uniós ellátás-biztonsági kezdeményezés része, az észak-déli gázfolyosó keretében valósulna meg. E koncepció lényeg,hogy az Európa keleti felén futó Kelet-Nyugat irányú vezetékrendszereket az érintett országok észak-déli irányban összekötik, amelyen keresztül normál és krízishelyzet esetén a rendelkezésre álló források hozzáférése biztosított. Az összekötő földgázszállító-vezeték megépítése növeli a földgázszállítás biztonságát mindkét érintett országban.
Műszaki adatai: Névleges méret: DN 800
Névleges nyomás: PN 75
Tervezett hossza: 91 km
Tervezett max. közegáram mindkét irányban: 14,4 Mm3 /nap, 600 000 m3 /óra

Tervezett nyomvonal: Vecsés indítóponttól a Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. által üzemeltetett Barátság I. olajvezeték mellett halad Rád településig, majd északra DNy-i irányból becsatlakozik a Földgázszállító Zrt. üzemeltetésében lévő Vác-Romhány, majd Romhány-Balassagyarmat gázvezeték. A két meglévő és a tervezett új vezeték Õsagárd településig halad együtt, melytől északra az olajvezeték kiválik a közös nyomvonalból. Ezen ponttól egészen Balassagyarmatig a meglévő gázvezetékkel párhuzamosan halad az új földgázszállító vezeték. Balassagyarmatról D-re kiválik a csősávból és a várost keletről kerülve mintegy 4 km hosszú önálló nyomvonalon haladva éri el a határcsatlakozás pontját.
Határmetszési pont GPS koordinátái: N 48° 05’ 09,8”; E 19° 18’ 48,1”
Az olajvezetékkel párhuzamos szakaszon Pécel és Veresegyház településeket Ny-ról kerüli meg a földgázszállító vezeték. A földgázszállító vezeték tervezett nyomvonala által érintett közösségi jelentőségű területek (Natura 2000) által érintett szakaszokon a nyomvonal tervezése során vizsgálták ezen területek elkerülésének lehetőségeit is.
A tervezett földgázszállító-vezeték műtárgykeresztezései: 197 db földút, 27 db szilárd burkolatú út, 3 helyen autópálya, 6 vasútvonal, 16 kisebb vízfolyás, az Ipoly folyó.
A földgázszállító-vezetékhez kapcsolódó létesítmények: Vecsés indulópontnál új csomóponti technológiát helyeznek el, a meglévő csomópontrendszeréhez csatlakozva. Ezen a csomóponton valósul meg a magyar-szlovák összekötő földgázszállító-vezeték és meglévő földgázszállító rendszer kapcsolata. Szada település közelében kompresszorállomás létesül technológiai és kiszolgáló épülettel. Szakaszoló állomások létesülnek Rád és Romhány településeken, zöldmezős beruházásként. Balassagyarmaton határszakaszoló és mérőállomás létesül a 061/42 hrsz.-ú ingatlanon.
A tervezett létesítmény közvetlen hatásterületének vélelmezett határai:
A tervezett nyomvonal által érintett települések területei szerint:
Üllő, Vecsés, Ecser, Budapest XVII. kerület, Pécel, Kistarcsa, Nagytarcsa, Kerepes, Gödöllő, Mogyoród, Szada, Veresegyház, Õrbottyán, Vácrátót, Vác, Vácduka, Rád, Kosd, Õsdagárd, Nőtincs, Felsőpetény, Bánk, Romhány, Tereske, Szátok, Érsekvadkert, Csesztve, Balassagyarmat.
A tevékenység országhatáron étterjedő hatásai:
A tevékenység az országhatáron átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról szóló, Espooban (Finnország) 1991. február 26-án aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 148/1999. (X.13) Korm. rendelet Függelékének 8. pontja alá tartozik („Nagyátmérőjű olaj. és gázvezetékek”). Az előzetes konzultációs kérelem szerint az országhatáron átterjedő környezeti hatások nem érzékelhetőek számottevőnek.
Tájékoztatásul közlöm, hogy a Felügyelőség az előzetes konzultáció keretében:
• véleményt ad a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeiről a Rendelet 6. sz. mellékletének figyelembevételével.
• ha a konzultációs kérelem változatokat tartalmazott,megnevezi az vagy azokat a változatokat, amellyel kapcsolatosan - megfelelő körülmények között - a létesítést lehetségesnek tartja.
• ha a tevékenység környezetvédelmi engedélyezését kizáró ok áll fenn, ennek tényét rögzíti, és erre felhívja a környezethasználó figyelmét
• ha valamely Natura 2000 területre jelentős környezeti hatás várható, az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekre szóló jogszabályban a hatásbecslési dokumentáció tartalmára vonatkozó előírások figyelembevételével ad véleményt a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeiről.

A Felügyelőség felhívj az ügyben érintettek figyelmét, hogy a telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, illetve a környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan a közlemény megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül a Felügyelőséghez észrevételt lehet tenni.
A felügyelőség a hirdetményt a hivatalban és a honlapján (http://kdvltvf.zoldhatosag.hu) közzéteszi.
Az érintettek a dokumentációba, illetve az ügy egyéb irataiba a Felügyelőség Zöld Pont Irodájában (1072 Budapest, Nagydiófa utca 11.) ügyfélfogadási időben betekinthetnek.

Ecseren az Ecseri Polgármesteri Hivatalban lehet betekinteni a kérelembe és a tanulmányba ügyfélfogadási időben.
Ecser, Széchenyi u. 1. 9. szoba
Hétfő: 08.00.-18.00.
Szerda 08.00.-16.00.
Péntek: 08.00.-12.00.
(12.30.-13.00. ebédszünet)

honlapkészítés: dupai