Kistérségi sportreferenst keresnek

A Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás szakembert keres kistérségi sportreferensi feladatok ellátására havi 20 órás időkeretben, megbízási szerződéssel.
A megbízás ideje: 2012. január 1-től 2012. december 31-ig.
Megbízási díj: havi 80.000,- Ft
Ellátandó feladatok:
 kistérségi együttműködések kialakítása a sport területén;
 a kistérség sportéletének (szabadidő- és tömegsport) szakmai irányítása;
 sportrendezvények szervezése (legalább évi 2 alkalommal iskolai sportrendezvény, 1 alkalommal tömegsport rendezvény);
 iskolai és felnőtt sportegyesületek működésének összehangolása, segítése;
 a kistérség honlapján a sport téma szerkesztése: sport adatbázis létrehozása, sportesemények, hírek feltöltése, naprakészen tartása, stb.;
 a kistérségi sportkoncepcióban megfogalmazott célok megvalósítása, irányítása;
 spottal kapcsolatos pályázatok figyelemmel kísérése, a Társulási Tanács tájékoztatása;
 sporttal kapcsolatos előterjesztések készítése a Társulási Tanács részére;
 féléves és éves beszámoló készítése a Társulási Tanács részére a végzett munkáról.
Megbízási feltételek:
 magyar állampolgárság,
 büntetlen előélet,
 felsőfokú (főiskolai, egyetemi) végzettség: testnevelő tanár, sportmenedzser, sportszervező, rekreáció szervező és egészségfejlesztő,
 szakirányú , legalább 3 éves szakmai tapasztalat,
 felhasználói szintű MS office (irodai alkalmazás)
Benyújtandó dokumentumok:
 szakmai önéletrajz,
 kézzel írott motivációs levél,
 a végzettséget igazoló okiratok másolata,
 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 rövid szakmai program (3-5 oldal) a feladatellátásról.
A teljes dokumentáció beérkezésének határideje: 2011. december 12., 12:00 óra
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fazekas Krisztina munkaszervezet vezető nyújt, a 29/413-219-es telefonszámon.
A dokumentáció benyújtásának módja:
Postai úton, a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás címére történő megküldésével (2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80. ).
Személyesen: Monori Kistérségi Iroda, 2200 Monor, Kossuth L. u. 65-67.
A elbírálás határideje: legkésőbb 2011. december 20.

honlapkészítés: dupai