Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázat

Ecser Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. október 12 -ei döntése értelmében településünk ismét csatlakozott a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz.
A jelentkezők 2011. november 14-ig adhatják le ösztöndíjpályázatukat a Polgármesteri Hivatalban.

„A” típusú pályázat esetén a pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, vagy felsőfokú szakképzésben, a képzési keretidőn belül folytatják tanulmányaikat.

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki katonai illetve rendvédelmi felsőoktatási intézmények katonai illetve rendvédelmi képzésében vesz részt, középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben vesz részt, doktori (PhD) képzésben vesz részt, külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.

Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév:
a 2011/2012. tanév második (tavaszi), illetve a 2012/2013. tanév első (őszi) féléve.

„B” típusú pályázat esetén a pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2011/2012. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;
vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;
és a 2012/2013. tanév első félévétől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2012-ben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2012/2013. tanév első félévében ténylegesen megkezdik.

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki: katonai illetve rendvédelmi felsőoktatási intézmény katonai illetve rendvédelmi képzésére nyer felvételt, középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésre nyer felvételt, külföldi intézményben nyer felvételt.

Az ösztöndíj időtartama 3 x 10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2012/2013. tanév első féléve.

A pályázatokat Ecser Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál írásban, a hivatalban hozzáférhető pályázati űrlapon, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani.

A pályázat részletes feltételei (pályázati kiírás) a Polgármesteri Hivatalban is megtekinthetőek.
Bővebb információk a www.wekerle.gov.hu internetes oldalon is elérhetőek.

honlapkészítés: dupai