A Váci Egyházmegyei szlovák nap programja

Isten hozta Ecseren!
Vitajte na Eèeri!

VÁCI EGYHÁZMEGYEI SZLOVÁK NAP
2011. OKTÓBER 8. SZOMBAT
ECSER

11.00.
SZENTMISE A TEMPLOMBAN

Celebrálják: Tóth Domonkos nagyszombati segédpüspök és dr Varga Lajos váci segédpüspök
Kántor: Tóth Mihály (Csömör)

1. 11.00: Asszisztencia bevonulása a főajtón át. Kísérő ének: Poèul som krásný hlas.
2. Köszöntő: Barotai Endre ecseri atya magyarul és Aszódi Csaba András szlovákul
3. Kezdő miseének: Zdravaz, zdravaz ó Mária orgonával (1 versszak).
4. Uram irgalmazz szlovákul énekelve
5. Dicsőség magyarul énekelve
6. Szentlecke szlovákul. Felolvassa: Fuzik Ildikó
7. Alleluja szlovákul
8. Evangélium mindkét nyelven
9. Szentbeszéd: Tóth Domonkos püspök atya
10. Hiszekegy szlovákul
11. Könyörgések mindkét nyelven. Felolvassa Fuzik Ildikó
12. Felajánlás. Alatta miseénekből 1 versszak.
13. Szent vagy szlovákul énekelve.
14. Úrfelmutatás
15. Miatyánk orgonaszóval szlovákul énekelve
16. Isten báránya szlovákul
17. Áldozás. Énekel a Pilisszentkereszti Pávakör (1 szlovák ének), az Ecseri Ifjúsági énekkar (2 szlovák dal) és az isaszegi Gaudium Carminis énekkar (Adoremus Te Christe, Cantate Domino). Szükség esetén orgonaszóval még Ó Pane nie som hodný.
18. Világi köszöntő: Fuzik János az Országos Szlovák Önkormányzat elnöke
19. Daj Boh ¹tastia (1 versszak szlovákul és 1 versszak magyarul)
20. Boldogasszony anyánk orgonaszóval
21. Áldás, elbocsátás
22. Kivonulásra: Celá krásna si Mária orgonaszóval.

12.30.
KÖRMENET

Szentmise után közvetlenül indul a körmenet a Panenkához. Útvonal: Templom – Rákóczi utca – Steinmetz kapitány utca – Attila utca.
Fúvószenei kíséret: Te vagy földi éltünk vezércsillaga, Lelkem tiszta lánggal ég, Angyaloknak királynéja, Nyújtsd ki mennyből, Ó áldott Szűzanya, Ó Mária Isten anyja, Magasan áll a Golgota ormán. (4 versszak minden énekből).
A Panenka Mária szobornál:
Vers: Asztalos Julianna: Panenka Mária.
Elmondja: Számvéber Ervinné (magyarul) és Szatmári László (szlovákul)
Litánia: vezeti Stanco Attila atya szlovák nyelven
Befejezésül: a sári énekkar szlovák Mária éneke
Visszavonulás közösen Máriás énekekkel az ebéd helyszínére a Művelődési Házba. Útvonal: Attila utca – Steinmetz kapitány utca – Rákóczi utca – Bajcsy-Zsilinszky utca.
A körmenetre egy 52 fős autóbusz is rendelkezésre áll, melyet az idősebbek igénybe vehetnek.

14.00. Ebéd

15.00. Folklórműsor a Művelődési Házban.

Autóbuszparkolók: Az Általános Iskola előtt (Rákóczi u. 1-3.)
Az I. számú Óvoda előtt (Grassalkovich tér 4.)
A Széchenyi utcában, a Szolgáltatóház mellett.

Gépkocsi parkolók: Az Általános Iskola udvarán, a kézilabda pályán (Rákóczi u. 1-3.)
A Széchenyi utcában (az also szakaszon)
VIP parkoló: A plébánia udvarán.

Az előre bejelentkezett csoportok az Általános Iskolában kapnak termet, és csoportkísérő is a rendelkezésükre áll.

A rendezvény ideje alatt helyi orvosi ügyelet áll készenlétben. Szükség esetén a rendezők és a polgárőrök tudnak segíteni az ügyeletes orvos értesítésében.

Polgárőrségi Ügyelet: a Polgármesteri Hivatalban (Széchenyi u. 1.)

Ivóvízvételezési lehetőség:
- Általános Iskola
- Templom előtti közkút
- Művelődési Ház

Nyilvános mosdók:
- Általános Iskola
- Mobil WC-k a templom melletti parkban
- Művelődési Ház

Információs telefonszám: 06-29/335-161
(10.00.-17.00. óráig)

honlapkészítés: dupai