Az Ecseri Szlovák Önkormányzat felhívása

Kedves Ecseriek!

Községünk évszázados népi kultúráját jelentős mértékben támogatja az Ecseri Szlovák Önkormányzat, mely állami támogatásának teljes összegét Ecser kulturális életének színesítésére fordítja. Gondoskodunk településünk néphagyományainak, népi építészetének megóvásáról, néptánccsoportokat működtetünk az óvodákban , az iskolában illetve a művelődési házban, gondot fordítunk az ecseri népviselet hiteles megőrzésére, működtetjük az ecseri tájházat,újraállíttattuk a Panenka Mária szobrot, temetői emlékművet valamint lélekharangot készíttettünk elődeink emlékére, rekonstruáltattuk a faluban egykoron állt kápolnák egyikét (Búdka) a közelmúltban pedig a templom raktárában lévő Hétfájdalmú Szűzanya szobrát helyeztük méltó helyre. Emellett több ecseri témájú helytörténeti, vallási, kulturális és gasztronómiai könyvet is megjelentettünk.
Mi itt vagyunk otthon, itt éltek szüleink, nagyszüleink, dédszüleink is. Itt élnek rokonaink, ide kötnek halottaink is. Büszkén ragaszkodunk épületeinkhez, templomunkhoz temetőnkhöz, hagyományainkhoz – színesítve mindezekkel hazánk kulturális örökségét, melynek legjelentősebb bizonyítéka a világhírűvé vált Ecseri lakodalmas.
Tisztelettel kérjük a magyarországi szlovák nemzetiségi közösséghez tartozókat, illetve az ecseri tót néphagyományokkal szimpatizálókat működjenek közre az idei népszámláláskor szlovák nemzetiségi hovatartozásuk, nyelvhasználatuk és anyanyelvük megjelölésével. A népszámlálási kérdőív kitöltésekor a számlálóbiztos felé kérjük jelezzék ezen irányú szándékukat. A népszámlálási adatok név nélkül kerülnek rögzítésre, településünk szlovák nemzetiségi kötődése az összesítések során válik majd fontossá, hiszen a nemzetiségi önkormányzatok állami támogatása ezek alapján kerül majd meghatározásra a következő években, így az idei népszámlálásnak számunkra valóban komoly a tétje.
Mindazok segítségét várjuk, akiknek bármilyen személyi kötődésük van Ecserhez, akiknek elődei ecseri tótok voltak, vagy akiknek tetszenek ecseri néphagyományink és azok őrzését szívesen támogatják.
Köszönettel vesszük mindazok segítségét, akik az ecseri közösséghez tartozónak érzik magukat.

Ecseri Szlovák Önkormányzat

honlapkészítés: dupai