A Katasztrófavédelmi Főigazgatóság intézkedése

A repülő kívánságlámpások forgalomból történő kivonása és visszahívása

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ideiglenes intézkedésként azonnali hatállyal elrendelte a Magyarország területén forgalmazott nyílt lángot használó, emberi irányítás nélküli, hőlégballonként működő „repülő kívánságlámpások” forgalomból történő kivonását és visszahívását.

A BM OKF megállapította, hogy a termék használata sérti a 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelettel közzétett Országos Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltakat, amely szerint a szabadban tüzet gyújtani csak úgy szabad, hogy az a környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelenthessen. A szabadban tüzet nem szabad őrizetlenül hagyni, veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.

A termék a kialakításából következően a földtől eltávolodva, felemelkedés után teljes mértékben ellenőrizhetetlenné válik. A ballon a repülés során bármikor épületek tetejébe, száraz növényzetbe vagy egyéb gyúlékony anyagba ütközhet, a benne lévő nyílt láng azokat meggyújthatja, ezért tűzvédelmi szempontból komoly veszélyt jelent. A tiltó végzést indokolttá teszi az is, hogy Magyarország területén jelenleg tűzgyújtási tilalom van érvényben.

A BM OKF a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályaitól szóló 2004. évi CXL. törvény alapján hivatalból köteles megtenni azt az intézkedést, amelynek hiánya elháríthatatlan kárral vagy veszéllyel járna. Tekintettel arra, hogy a megjelölt termék használata tűzvédelmi szempontból komoly veszélyt jelent, az intézkedés szükségszerű és indokolt.

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

honlapkészítés: dupai