Álláspályázat

Rábai Miklós Művelődési és Közösségi Ház, Könyvtár

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Művelődésszervező
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Pest megye, Ecser, Bajcsy-Zsilinszky utca 3.
A beosztáshoz tartozó lényeges feladatok:
rendezvényszervezés, közönségszervezői feladatok ellátása, civil szervezetek közművelődési tevékenységének koordinálása, hagyományápolás, pályázatírás, projektmenedzseri feladatok, települési ünnepségek, gyerekprogramok szervezése, lebonyolítása; reklám-propaganda feladatok ellátása
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Cafetéria juttatás az önkormányzat költségvetési rendelete szerint.

Pályázati feltételek:
 Egyetemi, főiskolai művelődésszervező (népművelő, andragógus, művelődési menedzser) végzettség
 Legalább 3 év szakmai tapasztalat,
 büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek
Elvárt kompetenciák:
 Kiváló szintű szervezői készség, kommunikációs készség, problémamegoldás, kreativitás, nyitottság, csapatmunka,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata
 erkölcsi bizonyítvány
 szakmai önéletrajz
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2011. augusztus 15. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. július 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dévényi Gáborné nyújt, a 06/29 335 346-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Rábai Miklós Művelődési és Közösségi Ház, Könyvtár címére történő megküldésével (2233 Ecser, Bajcsy-Zsilinszky utca 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot , valamint a beosztás megnevezését: Közművelődési szakember.
és
 Személyesen: Rábai Miklós Művelődési Ház – Dévényi Gáborné, 2233 Ecser, Bajcsy-Zsilinszky u. 3.

 Elektronikus úton Dévényi Gáborné részére a rabaimh@upcmail.hu e-mail címen
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatot a Művelődési ház igazgatója bírálja el.
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. augusztus 8.

honlapkészítés: dupai