Erőfeszítéseink a tiszta település érdekében

Május 21-én lezajlott- az országos akcióval egy időben- településünkön is a hulladékgyűjtés. A „Te-Szedd” program keretében az összes ecseri civil szervezetet felkérte az önkormányzat az együttműködésre.
A civil szervezetek a hozzájuk csatlakozó lakosokkal és az iskolásokkal együtt május 21-én 85 zsák szemetet szedtek össze.

Köszönjük aktív részvételüket!

Az önkormányzat kiemelten fontos feladatának tekinti a település tisztaságának fenntartását, megóvását. Tavasszal már részt vettünk a Magyar Közút Kft szemétgyűjtési akciójában is. Az önkormányzat műszaki csoportja rendszeresen takarítja a falut. A mostani szemétgyűjtést megelőzően az iskolában papírgyűjtési verseny volt, a terveink között egy veszélyes hulladék összegyűjtési nap is szerepel.
Az ebben a hónapban lezajlott lomtalanítás során is sok hulladék került elszállításra.

Szeretnénk, ha a tisztaság megőrzését mindenki kötelességének tartaná!

honlapkészítés: dupai