Gyommentesítési Felhívás

Egy település nem létezhet növényzet nélkül. Ennek hiánya vagy nem megfelelő mennyisége és minősége a lakhatóságot, egészségi állapotot (pld. allergén növények hatása) kedvezőtlenül befolyásolja. A családi házak kertjei, az építési telkek növényzete, a közintézményekhez-, üzletekhez tartozó zöldfelületek, a közterületek növényállománya, a termőföldek és erdők mind a község zöldfelületi rendszerét alkotó elemei. A megfelelő környezetminőség érdekében, a zöldfelületi rendszer kialakítása és szakszerű fenntartása fontos része életünknek. Ha a zöldfelületi rendszer nem megfelelően lett kialakítva vagy fenntartása (gondozása) hanyag, akkor nem képes funkcióját megfelelően ellátni és ez kedvezőtlenül hat a lakosságra.
A növényi vegetáció számára alkalmas területeket érintően, többféle és különböző szintű jogszabályok írják elő a tulajdonosnak, kezelőnek, földhasználónak a fenntartási- és növényvédelmi kötelezettségeit. Ecseren, az elmúlt évben (belterületet érintően), 89 olyan „gyomnövényes ügy” keletkezet, amelyben a Polgármesteri Hivatalnak kellett eljárni a gondozatlan ingatlanok használóival, tulajdonosaival szemben. A településünkön lakókról-, ingatlan tulajdonnal rendelkezőkről-, földhasználókról jellemzően elmondható, hogy jogkövető magatartást tanúsítva gondozzák ingatlanjukat, az ingatlan előtti zöldterületeket. Vannak azonban néhányan, akik évről-évre csak hatósági intézkedésre mutatnak némi hajlandóságot az ilyen irányú kötelezettségeik teljesítésére. Az esetek többsége üres építési ingatlanokat érint, kisebb része lakott ingatlant, vagy ingatlan előtti gondozatlan zöldterületet. Előfordul olyan eset is, amikor a rendkívül gyomos állapot üzletépülethez tartozó földrészleten tartósan van jelen. Ez olykor olyan mértékű, hogy csupán az oda vezető járda ad megközelítési lehetőséget a vásárlók, illetve az arra sétálók számára.
A gyomos területek két jellemző problémát generálnak. Az egyik maga a terület visszataszító látványa, a másik az allergén gyomok –első sorban a parlagfű- okozta egészségügyi gondok. Az előbbi esetben a hanyag, saját környezetét nem gondozó személy, a jogkövető és környezetére igényes többség rosszallásán túlmenően, szabálysértési bírság kiszabására is számíthat. Az utóbbi esetben viszont, ha az ellenőrző hatóság parlagfű fertőzést állapít meg az adott év június 30.-át követően (törvényben meghatározott határidő), akkor közérdekű védekezés kerül elrendelésre, melynek költségét a földhasználó viseli, továbbá növényvédelmi bírságot szab ki a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal. A bírság összege a károsítóval fertőzött terület méretétől függően (belterület esetén) 15 000 Ft-tól, 5 000 000 Ft-ig terjed. Három éven belüli ismételt jogsértés esetén akár 7 500 000 Ft is lehet.
A belterület vonatkozásában az ellenőrzéseket a Polgármesteri Hivatal ellenőrzésre feljogosított köztisztviselői (a hatáskört gyakorló jegyző megbízása alapján), külterületet érintően a Monori Körzeti Földhivatal jogosult végezni. Növényvédelmi bírság kiszabására a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területileg illetékes szervének van hatásköre az ellenőrző hatóságok megállapításai alapján.
A fentiekre tekintettel a Polgármesteri Hivatal felhív minden érintettet a gyomnövények elleni védekezési kötelezettség önkéntes teljesítésére.

honlapkészítés: dupai