ÁLLÁSHELY HIRDETÉS

A vezetői megbízás határozott időre 2016. VIII.15-ig szól.
Pályázati feltételek:
óvodapedagógus vagy konduktor-óvodapedagógus főiskolai végzettség és pedagógusi szakvizsga. Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat, felhasználó szintű MS Windows NT/2000/XP ismeret, vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, magyar állampolgárság, büntetlen előélet.
A pályázat részeként benyújtandó iratok:
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, részletes szakmai önéletrajz, az intézmény vezetésére vonatkozó program, iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolata. Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik.
A pályázat benyújtásának határideje és módja: A Kormányzati, Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ honlapján (www.kszk.gov.hu) való megjelenéstől számított 30. nap.
Postai úton vagy személyesen: Ecser Községi Önkormányzat (2233 Ecser, Széchenyi u. 1.), vagy e-mailban: polgarmesterihivatal@ecser.hu címen.
A beérkezett pályázatok elbírálását az Oktatási és Szociális Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület végzi a pályázat benyújtási határidejét követő 30. nap.

honlapkészítés: dupai