Tájékoztatás lakcím-bejelentésről

Tájékoztatás a lakóhely bejelentkezéssel kapcsolatban

Lakcím változtatást az Ecseri Polgármesteri Hivatalban (2233 Ecser, Széchenyi u. 1.sz.) lehet bejelenteni. Az állandó lakóhely ill. tartózkodási hely létesítésével, változtatásával kapcsolatosan az 1992. évi LXVI. törvény 26. §-a írja elő, hogy a be- és kiköltözést követő 3 munkanapon belül kell a lakcímbejelentést megtenni.

Amennyiben saját, új építésű ingatlanba történik a bejelentkezés a Gyömrői Építéshatóság által kiállított jogerős használatbavételi engedély, lakásvásárlás esetén az adásvételi szerződés felmutatása szükséges. Abban az esetben, ha a bejelentkező nem tulajdonosa az adott ingatlannak, akkor a lakcímbejelentő lapot az ingatlan tulajdonosával is alá kell íratni.
A lakcímbejelentés a költöző család minden tagjára kötelező. Ehhez szükséges okmányok a következők: személyigazolvány (+ hatósági bizonyítvány személyi számról) és lakcímkártya; 14 év alatti gyermekek esetében anyakönyvi kivonat és lakcímkártya, esetleg személyi számot is tartalmazó ún. személyi lap.

Az állandó lakóhely bejelentése fontos:
- a lakosság által igényelt önkormányzati támogatásoknál,
- az önkormányzat oktatási intézményei (iskola, óvoda) az állandó lakóhellyel rendelkező beíratott gyermekek száma alapján kapnak állami támogatást,
- az állandó lakosok által bevallott SZJA alapján kapja az önkormányzat a személyi jövedelem adóból visszaosztott támogatást.

Polgármesteri Hivatal

honlapkészítés: dupai