Az önkormányzati választás jelöltjei

Tisztelt Választópolgárok!

A Köztársasági Elnök Úr döntése értelmében az önkormányzati képviselők és polgármesterek választására 2006. október elsején, vasárnap kerül sor. A szavazás 06.00. órától 19.00. óráig tart.

A jelöltállítás lezárult. A Helyi Választási Bizottság és a Helyi Választási Iroda megvizsgálta a jelöltek ajánlószelvényeit. Elutasított jelölt nem volt. Két polgármester jelölt és 21 képviselő-jelölt van. A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat képviselői helyeiért hatan indulnak.
A Helyi Választási Bizottság a következő jelölteket vette nyilvántartásba:

Polgármester jelöltek:

Frűhwirth Gábor független jelölt
Harazin István független jelölt

Érvényesen szavazni legfeljebb egy polgármester-jelöltre lehet.

Önkormányzati képviselő-jelöltek:

Aszódi Csaba András független jelölt
Balogh Zoltán független jelölt
Császár Zoltán független jelölt
Dupai István független jelölt
Fülöp Józsefné független jelölt
Gál Zsolt független jelölt
Harazin Ferenc független jelölt
Horváth Tamás független jelölt
Jármai Zoltán független jelölt
Jenei Ferenc független jelölt
Marcinkó Ottó független jelölt
Dr. Petky Ferenc független jelölt
Seffer János független jelölt
Sosovicza Jánosné független jelölt
Szeverné Csekei Csilla független jelölt
Szilágyi Károly független jelölt
Szirt Lajos független jelölt
Tatár Dóra Magyar Igazság és Élet Pártja
Tóthné Szilágyi Szilvia független jelölt
Turcsik István Ferenc független jelölt
Varga Dániel független jelölt

Érvényesen szavazni legfeljebb 11 önkormányzati képviselő-jelöltre lehet.

Szlovák Kisebbségi Önkormányzati Képviselő-jelöltek:

Aszódi Csaba András Dolina
Kele Jenő Dolina
Kurunczi Lajosné Dolina
Petrovits Viktória Dolina
Sosovicza Jánosné Dolina
Szigetvári Józsefné Dolina

Érvényesen szavazni legfeljebb öt szlovák kiebbségi önkormányzati képviselő-jelöltre lehet.

Figyelem! Változás!
A Kisebbségi Önkormányzat képviselő-jelöltjeire azok szavazhatnak, akik kérték felvételüket 2006. július 15-ig a kisebbségi választói jegyzékre. Tehát nem mindenki szavazhat a szlovák kisebbségi jelöltekre, csak az a 212 fő, aki így tett. A kisebbségi választás külön szavazókörben zajlik. Ez a szavazókör az Általános Iskolában lesz berendezve. Tehát, aki rajta van a kisebbségi jegyzéken, két szavazókört kell felkeresnie. A kisebbségi szavazókört, és az önkormányzati szavazókört lakóhelye szerint.

Megyei Önkormányzati Választás

A Pest megyei Önkormányzat tagjainak megválasztása listás választási rendben zajlik.

A Pest megyei Választási Bizottság a következő listákat vette nyilvántartásba:

SZENTENDRE-DUNAKANYAR KISGAZDA POLGÁRI EGYESÜLET
FIDESZ-KDNP
MDF
MIÉP
MAGYAR ÖNKORMÁNYZATI SZÖVETSÉG - PEST MEGYEI KERESKEDELMI ÉSIPARKAMARA
MSZP
PEST MEGYEI TÉRSÉGEK EGYESÜLETE - ÉLÕLÁNC MAGYARORSZÁGÉRT
SZDSZ

Érvényesen szavazni csak egy listára lehet.

Összefoglalva: A választópolgár kap majd egy polgármesteri szavazólapot, egy önkormányzati képviselői szavazólapot, és egy megyei önkormányzati választásra szóló szavazólapot.

A választópolgárnak a szavazás megkezdése előtt igazolnia kell magát. Vigye magával:
- érvényes személyi igazolványát
- ha 2000. január 1-je óta lakcímet változtatott, személyi igazolványát és lakcímkártyáját
- ha új (kártya alakú) személyazonosító igazolványa van, akkor a személyazonosító igazolvány mellé lakcímigazolványát, vagy útlevelét és lakcímigazolványát, illetve kártya formátumú vezetői engedélyét és lakcímigazolványát.
EU állampolgár esetén az érvényes útlevélre és az EGT tartózkodási engedélyre van szükség.

Kérjük, hogy a Szavazatszámláló Bizottságok munkájának megkönnyítése érdekében az ajánlószelvényekkel együtt kikézbesített "Értesítőt" szíveskedjenek a szavazásra magukkal vinni. Az "Értesítő" bemutatása nem feltétele a szavazásnak.
Szavazni kizárólag személyesen, a választópolgár lakóhelye szerinti, kijelölt szavazóhelyiségben lehet.
Igazolással csak az szavazhat, aki a választás kitűzését megelőzően egy adott településen tartózkodási helyet létesített és tartózkodási helye legalább a választás napjáig szól.
Igazolást a Polgármesteri Hivatalban személyesen 2006. szeptember 29-én, pénteken 16.00. óráig lehet kérni. (Az állandó lakóhely szerint illetékes Polgármesteri Hivatalban.)
Levélben az igazolási kérelemnek 2006. szeptember 26-ig meg kell érkezni.
Aki betegsége okán nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, az jelezze a Polgármesteri Hivatalban, vagy a Szavazatszámláló Bizottságnál. Kérésére mozgóurnával keresi fel a bizottság két tagja. (Mozgóurna igényt a választás napját megelőzően is be lehet jelenteni a Polgármesteri hivatalban.)
Szeptember 29-én, pénteken 24.00. órától kampánycsend lép életbe a szavazás végéig, azaz 1-jén 19.00. óráig. Ezen idő alatt kampánytevékenységet folytatni nem szabad. A kampánycsend megsértésének minősül a szavazópolgárok szavazókörbe szervezetten történő szállítása is.

Ha kérdésük van a választással kapcsolatban, hívják a Polgármesteri hivatalt a 335-161, vagy a 335-166-os telefonszámok valamelyikén.

Az eredményeket a www.valasztas.hu internetes portálon is figyelemmel lehet követni.

A választási munkák miatt a Polgármesteri Hivatal október 2-án, hétfőn csak ügyeletet tart.
Helyi Választási Iroda

honlapkészítés: dupai