Tájékoztató iparűzési adóról

Az Art. 6. számú melléklet 4/b pontja értelmében, azon adóalanyok, akik a társasági adóelőleg feltöltésére kötelezettek, a helyi iparűzési adóelőleget a várható éves fizetendő adó összegére az adóév utolsó hónapjának 20. napjáig ki kell egészítenie.

A 2010. december 16-át követően a társasági adót csak azon adóalanyoknak kell kiegészítenie , akiknek a megelőző adóévben az éves szinten számított árbevétele meghaladja a 100 millió forintot. Ebből következően a 2010. évi helyi iparűzési adóelőleget december 20-ig csak akkor kell feltölteni, ha 2009-ben az adóalany éves szinten számított árbevétele meghaladja a 100 milliót (nem kell tehát azoknak, akiknek a megelőző évi árbevétele nem haladta meg a 100 milliót).

Az Art. 32§ (1) bekezdése szerint az adóelőleget 2010. december 20-ig nem csak ki kell egészíteni, hanem be is kell vallani az illetékes önkormányzat részére.

Adóhatóságunk iparűzési adóval kapcsolatos nyomtatványai községünk honlapjáról letölthetők (a nyomtatványok címszó alatt vannak).

A nyomtatványok két féle formátumban találhatók meg a honlapon: kitölthető, a program által ellenőriztethető PDF formátumban, melyet az kitöltés és az ellenőrzés után ki kell nyomtatni és aláírva lehet hatóságunkhoz megküldeni,
másrészt a DOC formátumú nyomtatványt ki lehet nyomtatni, majd azt kitöltve, aláírva lehet hozzánk eljuttatni.

Adóügyekben továbbra is állok szíves rendelkezésükre személyesen ügyfélfogadási időben a hivatal 1. számú irodájában, vagy telefonon a
06-29-335-161 számon.

Tisztelettel:

Török Ildikó
adóhatósági főmunkatárs

honlapkészítés: dupai