Alakuló ülést tartott a Képviselő-testület

Az Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. október 12-én tartotta alakuló ülését.
A Himnusz elhangzása után Szeverné Csekei Csilla levezető elnök köszöntötte a jelenlévőket, majd felkérte Galbavi Istvánt a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy ismertesse az október 3-i választás eredményét. Galbavi István tájékoztatta a testületet a választás eredményéről: A választók Gál Zsoltot polgármesterré választották. Önkormányzati képviselők lettek: Horváth Tamás, Hosszú János, Jármai Zoltán, Dr. Petky Ferenc, Szeverné Csekei Csilla, Szilágyi Károly.
A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója után a képviselők letették esküjüket, és átvették megbízóleveleiket. Ezután került sor a polgármester eskütételére és a megbízólevelének átvételére.
Az alpolgármester személyére az önkormányzati törvény szerint a polgármester tesz javaslatot. Gál Zsolt polgármester úr Szilágyi Károly képviselőt jelölte alpolgármesternek, akit a testület titkos szavazással, hat igen szavazattal Ecser társadalmi megbízatású alpolgármesterévé választott. Az alpolgármester is esküt tett és átvette megbízólevelét.
A képviselő-testület a polgármester havi illetményét a törvényi minimumon havi bruttó 425.150-Ft-ban állapította meg. Költségtérítése a z illetmény 20 %-a.
Az alpolgármester havi illetménye havi bruttó 106.300 Ft lett.
A lecsökkent képviselői létszám miatt szükségessé vált a bizottságok számának csökkentése is. A képviselő-testület három bizottságot hozott létre.
A Pénzügyi Bizottság elnöke Horváth Tamás, elnökhelyettese: Hosszú János. Tagjai Szeverné Csekei Csilla, Lukics Gábor, és Horváth Zsolt.
Az Oktatási és Szociális Bizottság elnöke Szeverné Csekei Csilla, elnökhelyettese: Dr. Petky Ferenc. Tagjai: Jármai Zoltán, Tóthné Szilágyi Szilvia, Del Mediconé Czifra Mónika.
Az Ügyrendi Bizottság elnöke: Hosszú János, elnökhelyettese: Szeverné Csekei Csilla, tagja: Horváth Tamás.
A képviselői tiszteletdíjak kérdésében a testület nem döntött, a határozathozatalt elhalasztotta.
A képviselő-testület ezután tájékoztatót hallgatott meg az összeférhetetlenségi szabályokról. A képviselők megkapták a vagyonnyilatkozati nyomtatványaikat. Döntöttek arról, hogy az önkormányzat gazdasági programjának elkészítésével a Pénzügyi Bizottságot és a polgármestert bízzák meg.
A Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatát a jegyző végzi el.
Ezután tárgyalt a testület a volt főállású polgármester munkáltatásával kapcsolatos kérdésekről.

honlapkészítés: dupai