Háromszintű adóhatóság

Háromszintű adóhatóság október 1-jétől

Az adózók érdekei nem sérülnek

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal – megőrizve a regionális szerveződés előnyeit és a működőképesség folyamatosságát – háromszintű szervezetként működik október 1-jétől. A Központi Hivatal és a Regionális Főigazgatóságok mellett erős jogosítványokkal bíró megyei igazgatóságok jönnek létre.
A bekövetkező változtatások az ügyfelek számára semmilyen hátránnyal nem járnak, és az APEH személyi állományában meglévő értékek sem sérülnek. A változtatás legfontosabb alapelve, hogy a hatósági tevékenység és a jogorvoslati fórumrendszer jól elkülönüljön és átláthatóvá váljék.
Ennek szellemében a szakmailag erős megyei igazgatóságok az adózók közelében, helyi szinten végzik az adóztatással összefüggő valamennyi napi feladatot. Az adó-, jövedelem- és illetőségigazolásokat – hasonlóan a korábbi gyakorlathoz – az adózó kérelmére bármelyik megyei igazgatóság kiadhatja, ugyanakkor illetékügyben kizárólag az eljáró hatósághoz lehet fordulni.
A szakmai-törvényességi felügyeletet a jövőben a regionális főigazgatóságok látják el, összehangolják és szabályozzák a hozzájuk tartozó megyei igazgatóságok munkáját, emellett ellátják a másodfokú jogorvoslati feladatokat is. A Központi Hivatal a továbbiakban is elvi, szakmai irányító tevékenységet végez.
A változtatás fontos alapelve volt, hogy az APEH szervezete beilleszthető legyen az átalakuló közigazgatás egészébe, illetve a Vám- és Pénzügyőrséggel megvalósuló integráció után is hatékonyan szolgálja az adózókat.

Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal

TÁJÉKOZTATÓ

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal október 1-jétől bekövetkező szervezeti változásának eredményeképpen az APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága megváltozott szervezeti keretek között működik tovább.

Az APEH területi szervei a főváros és Pest megye vonatkozásában az I. fokú hatósági feladatok tekintetében a következők:
- Észak-budapesti Igazgatóság (I., II., III., IV., V., XIII. kerület)
Székhelye: Bp. XIII., Lehel u. 27-29.
- Kelet-budapesti Igazgatóság (VI., VII., VIII., X., XIV., XV., XVI., XVII. kerület)
Székhelye: Bp. XIV., Gvadányi u. 69.
- Dél-budapesti Igazgatóság (IX.,XI.,XII.,XVIII.,XIX.,XX., XXI., XXII., XXIII. kerület)
Székhelye: Bp. IX., Haller u. 3-5.
- Pest megyei Igazgatóság (Pest megye egész területe)
Székhelye: Bp. XIV., Dózsa György út 128-130. (Spirál irodaház)

A szakmai törvényességi felügyeletet, a II. fokú jogorvoslati feladatokat a Közép-magyarországi Regionális Főigazgatóság látja el.
- Székhelye: Bp. XIII., Váci út 48/c-d.

Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy amennyiben az APEH bármely szervezeti egységébe szóló idézést kapnak, úgy az idézésen feltüntetett helyre szíveskedjenek befáradni.

Az ügyfélszolgálatok és ügyfélszolgálati kirendeltségek továbbra is a megszokott szolgáltatásokkal állnak Ügyfeleink rendelkezésére.

Budapest, 2010. szeptember 29.

APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága

Tájékoztató

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 2010. október 1-jétől bekövetkező szervezeti változásának eredményeképpen az APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága megváltozott szervezeti keretek között működik tovább.

Ennek megfelelően létrejött az APEH Közép-magyarországi Regionális Főigazgatósága.

Főigazgató: Tamásné Czinege Csilla
Főigazgató- helyettesek: Sóti Pálné általános főigazgató-helyettes
Liberné dr. Illés Tóth Erzsébet jogi főigazgató-helyettes
Vörös Attila szakmai főigazgató-helyettes

A Főigazgatóság irányítása alatt működő újonnan létrehozott igazgatóságok vezetői:

Észak-budapesti Igazgatóság : dr. Weiszenbergerné dr. Dobos Márta igazgató
Kelet-budapesti Igazgatóság : Jenei Zoltán igazgató
Dél-budapesti Igazgatóság : Tóth Ferenc igazgató
Pest megyei Igazgatóság : Polgár Péter igazgató

Budapest, 2010. október 1.

APEH Közép-magyarországi Regionális Főigazgatósága

Novemberi adózási határidők

November 12., péntek:
A kifizető, munkáltató eddig fizeti meg
• az általa levont személyi jövedelemadót vagy szja előleget,
• a járulékokat: az egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulékot, a nyugdíjjárulékot, a tb-járulékot, a korkedvezmény-biztosítási járulékot, az egészségügyi szolgáltatási járulékot, az EKHO-t,
• a START-kártyák valamelyikével rendelkező foglalkoztatott után a 0/10/20 % járulékot,
• az egyszerűsített foglalkoztatás napi 500 vagy 1000 Ft közterhét,
• a háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díjat.

A fenti befizetések bevallásai kifizetőnél a 1008-as, egyszerűsített foglalkoztatás esetén a 1008E, egyéni vállalkozónál saját magáról a 1058-as számú bevallások.

November 15., hétfő
Az ÁFA törvényben meghatározott új közlekedési eszközt értékesítő adózó adatszolgáltatást ad.

November 22., hétfő
Társasági adóelőleg befizetés, játékadó befizetése és bevallása, havi ÁFA befizetése és bevallása, 1001-es havi bevallás benyújtása, fogyasztói árkiegészítés és költségvetési támogatás igénylése, az Európai Közösségből történő beszerzés esetén meghatározott adóalanyok 1086-os számú bevallásának benyújtása.

APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága

honlapkészítés: dupai