Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázat

BURSA HUNGARICA FELSÕOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT ECSEREN

Az Ecser Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. szeptember 09 -ei döntése értelmében településünk ismét csatlakozott a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz.

A jelentkezők 2010. október 29-ig adhatják le ösztöndíjpályázatukat a Polgármesteri Hivatalban.
A pályázók köre:
- „A” típusú pályázat esetén:
ecseri állandó lakóhellyel rendelkező, szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül, teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Nem részesülhetnek illetve nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra: a katonai illetve rendvédelmi felsőoktatási intézmények katonai illetve rendvédelmi képzésben részt vevő hallgatói, továbbá a középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben részt vevő tanulók; valamint a külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók. Doktori (PhD) képzésben résztvevők nem felelnek meg a pályázati kiírás feltételeinek.

- „B” típusú pályázat esetén:
ecseri állandó lakóhellyel rendelkező, szociálisan hátrányos helyzetű
a) 2010/2011. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;
vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;

és a 2011/2012. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.
Nem részesülhetnek illetve nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra: a katonai illetve rendvédelmi felsőoktatási intézmények katonai illetve rendvédelmi képzésben részt vevő hallgatói, valamint a középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben részt vevő tanulók.

A szükséges nyomtatványok beszerezhetőek a Polgármesteri Hivatal 6-os szobájában.

Bővebb információk a www.bursa.hu internetes oldalon is elérhetőek.

honlapkészítés: dupai