Az önkormányzati választásról

A Magyar Köztársaság Elnöke az önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását 2006. október 1-jére (vasárnapra) tűzte ki.
A szavazás 06.00. órától 19.00. óráig tart.

A választói névjegyzék
A választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről 2006. augusztus 4-ig kapnak értesítést.
A névjegyzék 2006. augusztus 2-tól augusztus 9-ig tekinthető meg a polgármesteri hivatal 6-os szobájában.

Ajánlás
A választópolgár ajánlási jogával 2006. szeptember 8-ig ajánlószelvényének átadásával élhet.

A szavazás
Szavazni csak személyesen, a választópolgár lakóhelyén vagy (igazolással) a választás kitűzése előtt létesített tartózkodási helyén lehet. Ha a választópolgár a tartózkodási helyén kíván szavazni, igazolást ajánlott levélkben 2006. szeptember 26-ig, személyesen vagy meghatalmazott útján 2006. szeptember 29-én 16.00. óráig kérhet a lakóhelye szerint illetékes jegyzőtől.

Részletes tájékoztatásért a polgármesteri hivatalban a választási irodához lehet fordulni.

Tisztelt Választópolgár!

2006. október 1-jén ismét települési önkormányzati képviselők, polgármesterek és megyei közgyűlési tagok választására kerül sor.
Az önkormányzati képviselők választására négyévenként egyszer kerül sor. Vegyen Ön is részt a választáson, adjon felhatalmazást a közügyek intézésére! Kérjük, menjen el szavazni 2006. október 1-jén!

1. A települési önkormányzati képviselők jelölése és választása

Jelöltet ajánlani a sárga színű ajánlószelvény kitöltésével és a jelöltnek vagy megbízottjának történő átadásával lehet. Egy választópolgár csak egy jelöltet ajánlhat. Képviselőjelölt az lehet, akit a településen lakóhellyel rendelkező választópolgárok legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott.
A települési önkormányzati képviselőket a település választópolgárai egy kislistás szavazólapon választják meg. Ön legfeljebb annyi jelöltre szavazhat, amennyi a településen megválasztható képviselők száma (11 fő) de szavazata akkor is érvényes, ha a lehetségesnél kevesebb jelöltre szavaz. A szavazólapon a jelöltek neve ABC sorrendben szerepel. A megválasztható képviselők száma a szavazólapon feltüntetésre kerül. Képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a legtöbb szavazatot kapták.

2. A polgármester jelölése és választása

A polgármesterjelöltet ajánlani a rózsaszínű ajánlószelvény kitöltésével és a jelöltnek vagy megbízottjának történő átadásával lehet. Egy választópolgár csak egy polgármesterjelöltet ajánlhat. Polgármesterjelölt az lehet, akit a településen lakóhellyel rendelkező választópolgárok legalább 3 %-a jelöltnek ajánlott.
A szavazólapon valamennyi polgármesterjelölt neve ABC sorrendben szerepel. Csak egy jelöltre lehet szavazni. Az lesz a település polgármestere, aki a jelöltek közül a legtöbb szavazatot kapta.

3. A megyei közgyűlés tagjainak jelölése és választása

A megyei közgyűlés tagjait listán választják. Listát pártok, társadalmi szervezetek állíthatnak. A megye 10 000 vagy annál kevesebb lakosú települései egy választókerületet képeznek.
Listát ajánlani a fehér színű ajánlószelvény kitöltésével és a listát állító jelölő szervezet képviselőjének vagy megbízottjának történő átadásával lehet. Egy választópolgár csak egy listát ajánlhat. Az a lista indulhat a választáson, melyet a választókerület választópolgárainak legalább 0,3 %-a ajánlott.
A pártok és társadalmi szervezetek listái kisorsolt sorrendben szerepelnek a szavazólapon. A választópolgár egy listára szavazhat. Az egyes listák a kapott szavazatok arányában jutnak mandátumhoz. Azok a listák, amelyek az összes érvényes szavazat több, mint 4 %-át nem érik el, nem szerezhetnek mandátumot.

4. A települési kisebbségi önkormányzatok választása

A kisebbségi választáson azok a választópolgárok vehetnek részt, akik 2006. július 15-ig kérték felvételüket a kisebbségi választói jegyzékbe. Kisebbségi választásra azon a településen kerül sor, ahol legalább 30 választópolgár szerepelt a választói jegyzékben és a választást a helyi választási bizottság kitűzte. Ecseren a szlovák választói jegyzékbe 212 érvényes felvételi kérelem érkezett, ezért a Helyi Választási Bizottság 2006. október elsejére kitűzte a szlovák kisebbségi önkormányzati választást.
A bolgár választói jegyzékbe egy fő kérte a felvételét. Mivel ez 30 alatti, így bolgár kisebbségi választásra Ecseren nem kerül sor.
A települési kisebbségi önkormányzat képviselőjelöltjeit nem a választópolgárok ajánlják, hanem kisebbségi szervezetek állíthatják. A választáson független jelöltek nem indulhatnak. Az lehet jelölt, aki az adott kisebbség választói jegyzékén szerepel.
A települési kisebbségi önkormányzat képviselőtestületébe megválasztható képviselők száma 5 fő. Ennél kevesebb jelölt esetén a választás elmarad.
A kisebbségi választói jegyzékben szereplő választópolgárok önálló szavazókörben adhatják le szavazataikat a jelöltekre. Ecseren ez a szavazókör az Általános Iskolában lesz kialakítva. (Ecser, Rákóczi u. 1-3.) A szavazólapon a jelöltek a helyi választási bizottság által kisorsolt sorrenben szerepelnek. Legfeljebb 5 jelöltre lehet szavazni. Az az 5 jelölt lesz a képviselő, aki a legtöbb szavazatot kapta.

Választási Iroda

honlapkészítés: dupai