Önkormányzati választás 2010. október 3.

Tisztelt Választópolgár!

2010. október 3-án ismét általános önkormányzati választásra kerül sor.

Négyévenként egyszer van lehetőség arra, hogy közös ügyeink vitelére helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket válasszunk. Közös döntésünk hosszú időre meghatározza településünk sorsát, így nem mindegy ki jár el képviseletünkben.

Vegyen részt Ön is a választáson, adjon felhatalmazást a közügyek intézésére! Menjen el szavazni 2010. október 3-án!

Az alábbi rövid tájékoztató segítséget nyújt Önnek, hogy a választás legfontosabb szabályai ismeretében élhessen választójogával.

A választás rendszere

a, A települési önkormányzati képviselők választása

A települési önkormányzati képviselőket a település választópolgárai egyéni listás (régi nevén kislistás) választási rendszerben választják meg.

Ön legfeljebb annyi jelöltre szavazhat, amennyi a településen megválasztható képviselők száma, /Ecseren 6 fő/ de szavazata akkor is érvényes, ha a lehetségesnél kevesebb jelöltre szavaz. Képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a megválasztható képviselők száma szerint a legtöbb érvényes szavazatot kapták.

b, A polgármester választása

Csak egy jelöltre lehet szavazni. Az lesz a település polgármestere, aki a jelöltek közül a legtöbb érvényes szavazatot kapta.

c, A megyei közgyűlés tagjainak választása

A megyei közgyűlés tagjait listán választják. Listát pártok és egyéb társadalmi szervezetek állíthatnak.

A választópolgár egy listára szavazhat. Az egyes listák a kapott szavazatok arányában jutnak mandátumhoz, de csak abban az esetben, amennyiben az összes érvényes szavazat 5 %-át megszerezték.

A szavazás helye

Ön a lakóhelye szerint kijelölt, az Értesítőn feltüntetett szavazókörben szavazhat.

Amennyiben mozgásában akadályozva van (például egészségi állapota miatt), úgy a szavazást megelőzően a jegyzőtől, a szavazás napján a szavazatszámláló bizottságtól írásban kérhet mozgóurnát. Ebben az esetben a szavazatszámláló bizottság két tagja fogja Önt felkeresni a mozgóurnával.

Hogyan szavazhat, ha a szavazás napján bejelentett tartózkodási helyén tartózkodik?

Amennyiben Ön 2010. június 16-ig tartózkodási helyet létesített, igazolással bejelentett tartózkodási helyén, az igazoláson megjelölt szavazókörben szavazhat.

Igazolást ajánlott levélben 2010. szeptember 28-ig, személyesen vagy meghatalmazott útján 2010. október 1-jén 16.00. óráig kérhet a lakóhelye szerint illetékes jegyzőtől. A kérelem benyújtásához letölthető nyomtatvány áll rendelkezésre a www.valasztas.hu">www.valasztas.hu honlapon, illetve elérhető bármely választási irodában.

Az igazolás kérelemben meg kell adnia nevét, személyi azonosítóját (ismertebb nevén személyi szám), lakcímét, annak a településnek a nevét, ahol a bejelentett tartózkodási helye van.

Abban az esetben, ha a szavazás napján külföldön, vagy Magyarországon, de nem a bejelentett tartózkodási helyén tartózkodik, választójogát nem tudja gyakorolni.

Mit vigyen magával a szavazáskor?

Csak akkor jogosult szavazni, ha személyazonosságát és lakcímét megfelelően igazolja az alábbi igazolványok valamelyikével:

a, lakcímet tartalmazó érvényes személyazonosító igazolvány (azaz a régi típusú személyi igazolvány);
b, a lakcímigazolvány mellett a kártya formátumú érvényes személyazonosító igazolvány, útlevél vagy 2001. január 1-jét követően kiállított kártyaformátumú vezetői engedély.

Ha a bejelentett tartózkodási helyén kíván szavazni és előzetesen nem kérte felvételét a névjegyzékre, az „Igazolás a tartózkodási helyen történő szavazáshoz” elnevezésű nyomtatványt is vigye magával!

Mit kell még tudni a szavazásról?

Szavazni csak személyesen, reggel hat órától este hét óráig lehet.

Amikor felkeresi a szavazókört, a szavazatszámláló bizottság köteles ellenőrizni az Ön személyazonosságát és lakcímét. Ezután megkapja a jelenlétében lepecsételt szavazólapokat, melyek átvételét a névjegyzék aláírásával kell igazolnia.

A szavazás titkossága érdekébe használja a szavazófülkét!

Érvényesen szavazni a jelölt, illetőleg a lista neve alatti, feletti vagy melletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal lehet (+ vagy X). A szavazólapokat a borítékba helyezve az urnába kell dobni.

Ha Ön elrontja a szavazólap kitöltését, és ezt még a szavazólap urnába dobása előtt jelzi, a szavazatszámláló bizottság a rontott szavazólapot egy alkalommal kicseréli.

A települési kisebbségi önkormányzati képviselők választása

A kisebbségi választáson azok a választópolgárok vehetnek részt, akik 2010. július 15-ig kérték felvételüket a kisebbségi választói jegyzékbe. Kisebbségi választásra azon a településen kerül sor, ahol legalább 30 választópolgár szerepel a választói jegyzékben és a választást a helyi választási bizottság kitűzte.

A települési kisebbségi önkormányzat képviselőjelöltjeit nem a választópolgárok ajánlják, hanem kisebbségi szervezetek állíthatják. A választáson független jelölt nem indulhat. Az lehet jelölt, aki az adott kisebbség választói jegyzékén szerepel.

A települési kisebbségi önkormányzat képviselőtestületébe megválasztható képviselők száma 4 fő. Ennél kevesebb jelölt esetén a választás nem tartható meg.

A kisebbségi választói jegyzékben szereplő választópolgárok önálló szavazókörben adhatják le szavazataikat a jelöltekre. A szavazólapok kisebbségenként külön-külön készülnek, és a választópolgár csak annak a kisebbségnek a szavazólapját kapja kézhez, amely kisebbség választói jegyzékén szerepel.

Legfeljebb 4 jelöltre lehet szavazni. Az a 4 jelölt lesz képviselő, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta.

Tisztelt Választópolgár!

Amennyiben az önkormányzati választással kapcsolatosan bármilyen egyéb kérdése merül fel, forduljon a lakóhelye szerinti jegyzőhöz, a választási információs szolgálathoz, vagy keresse fel a www.valasztas.hu">www.valasztas.hu internetes oldalt.

Kérjük, éljen választójogával!

Választási Iroda

honlapkészítés: dupai